Energi

Så blir elpriserna 2023 – gasmarknaden i Europa avgör

Läge slå på strömmen. Arkivbild. Foto: Fredrik Sandberg /TT
Läge slå på strömmen. Arkivbild. Foto: Fredrik Sandberg /TT

Det blir ingen snabb återgång till den billiga elen. Detta år, 2023, ser i nuläget ut att bli lika dyrt som det gångna.

Publicerad

Men 2024 finns ljusglimtar, innan prognoserna åter pekar åt det mörkare hållet.

Året började med låga priser nere på 20 öre per kWh i hela landet. Milt och blåsigt, även söder om Sverige, och en lägre förbrukning i mellandagarna är förklaringen till det.

Och det kan bli en förhållandevis kostnadsmässigt lindrig inledning på 2023, med fortsatt blåsigt och varmt vinterväder.

– Långa väderprognoser indikerar en varmare vinter, säger Johan Sigvardsson, analytiker på elhandelsbolaget Bixia.

Snittpris i Norden: 1:80 kr/kWh

Men det är inga 20 öre per kilowattimmevi pratar om, inte heller 2021 års snittpriser på mellan 40 och 80 öre, snarare 1:80 kronor per kilowattimme i snitt under det första kvartalet sett över hela Norden, enligt handeln med framtidskontrakt på Nasdaqs råvarubörs.

Det är ändå nästan halvering jämfört med 3:40 kronor per kWh som samma kontrakt kostade i början av december.

Huvudorsaken är en lindring i kylan, som ett tag tog nästan hela Europa i sitt grepp. Nu är bilden en annan och därmed gaslagren på kontinenten, helt avgörande för prisbilden på el.

– Det är för säsongen låg gasanvändning, lagren fylldes till och med på förra veckan, säger Johan Sigvardsson.

– Vintern ser ut att bli något sånär kontrollerad. Det ser betydligt bättre ut nu än tidigare, fortsätter han.

Ungefär som 2022

Helårskontraktet på el för 2023 ligger i nuläget kring 1:40 kronor/kWh, ungefär som snittpriset landade på 2022, för att sedan falla ytterligare till omkring 40 öre kvartal tre 2024. Dessa priser avser hela Norden sammantaget. Normalt sett är det billigare än detta snittpris i den norra halvan och dyrare i den södra halvan av landet.

Men så långt bort finns mycket osäkerhet inbyggt i prisbildningen som elhandlarna landat i nu. Avgörande är framför allt vad som händer på gasmarknaderna eftersom mycket av europeisk el tillverkas i gaskraftverk.

Överskott försvinner

Frågor som spelar in, är enligt Johan Sigvardsson:

– Vill Kina ge sig in i leken på den internationella gasmarknaden? Blir det sämre konjunktur i Europa lär det pressa elpriserna, säger han.

Ännu längre bort i tid pekar ökad elförbrukning och för lite ny elproduktion på att priserna kan dra iväg igen när det svenska elöverskottet riskerar förbytas i import, enligt Svenska kraftnäts prognos för det svenska elsystemet 2023–2027.

  Elområde 1 Elområde 2 Elområde 3 Elområde 4
Snittpris 2021, kr/kWh 0:43 0:43 0:67 0:67
Snittpris 2022, kr/kWh 0:63 0:63 1:37 1:37