Energi

Robot gav upp efter att ha filmat i Fukushimareaktor

Efter tre timmars filmande i reaktorinneslutningen i Fukushima gav roboten upp. Men uppdraget anses ändå lyckat.

Publicerad

Ägaren av de havererade reaktorerna vid kärnkraftverket Fukushima Daiichi, företaget Tepco, lät en robot utrustad med kamera filma från första våningen i reaktorinneslutningen i reaktor 1.

Efter tre timmar blev det stopp och projektledningen beslöt att kapa ledningen som försåg roboten med ström. Roboten hann dessförinnan ta bilder som visar föremål som liknar stenar, och annan bråte utspridda över golvet. Tepco har ingen förklaring till varifrån föremålen härstammar.

Roboten mätte också strålningsnivån vid sex platser, och den uppgick till mellan 7,0 och 9,7 Sievert per timme. Temperaturen låg mellan 18 och 20 grader Celsius.

Trots att roboten inte kunde fullfölja sitt uppdrag anser projektledningen att det var lyckat. Det visar att det går att ta bilder i reaktorinneslutningen i de tre reaktorer som drabbades av härdsmältor och där strålningsnivåerna är mycket höga.

Bilderna behövs för den fortsatta planeringen av hur saneringen av området ska läggas upp.