Energi

Regeringen föreslår förbud mot uranbrytning

Bilden från 2014 visar uranbrytning i Arandis, Namibia. Foto: Alamy
Bilden från 2014 visar uranbrytning i Arandis, Namibia. Foto: Alamy

Regeringen vill förbjuda brytning av uran. Det ska heller inte vara tillåtet att bearbeta eller anrika uran, enligt förslaget som presenterades på torsdagen.

Publicerad

Regeringen har lämnat in en lagrådsremiss där de två lagändringarna i miljöbalken föreslås.

Förbudet ska gälla både för gruvverksamhet med utvinning av uran som biprodukt och återvinning av utvinningsavfall. Det ska alltså inte längre bli tillåtet att ge tillstånd till en urangruva i Sverige.

Beslutet välkomnas av kommunalstyrelsens ordförande i Skövde, som är en av kommunerna med stora urantillgångar.

– Det är ett välkommet och bra förslag. Vi har jobbat aktivt i kommunen för att få till ett förbud. Det är bra att man sätter ner foten, säger Katarina Jonsson (M), kommunstyrelseordförande i Skövde, till SVT Väst.

Enligt förslaget ska det också bli omöjligt att få tillstånd att "bryta, bearbeta eller fysikaliskt eller kemiskt anrika uran för att använda dess radioaktiva egenskaper".

– Förslaget rör uran, men inte några andra mineraler, säger miljöminister Karolina Skog (MP), till DN.

Det sker ingen brytning av uran i Sverige i dag, men prospektering har förekommit på flera håll i landet. Kommuner som har urantillgångar har därmed upplevt ett hot om potentiell uranutvinning, enligt Karolina Skog.

Grunden i förslaget kommer från Naturvårdsverket. Deras utredning fick dock omfattande kritik från flera remissinstanser, och Sveriges geologiska undersökning (SGU) har varnat för att det skulle påverka Sverige som gruvnation negativt.

I dag importeras all uran till kärnkraftverken, någon brytning i Sverige förekommer inte, trots att 80 procent av EU:s urantillgångar finns i Sverige.