Energi

Rapport: Mätning på E-cat tyder på kärnreaktion

Energiapparaten E-cat under testet i Lugano i Schweiz. Foto: Giuseppe Levi
Energiapparaten E-cat under testet i Lugano i Schweiz. Foto: Giuseppe Levi

I en ny rapport från en 32 dagar lång mätning på energiapparaten E-cat, redovisas stora mängder frigjord energi samt tydliga tecken på en kärnfysikalisk process. Observationerna kan inte förklaras med etablerade teorier.

Publicerad

(UPPDATERAD). En ny långtidsmätning har genomförts av svenska och italienska forskare på energiapparaten E-cat – en halvmeter lång reaktorkropp med en okänd process inuti.

Två väsentliga resultat framkommer i rapporten som ännu inte är granskad av någon publikation. Det ena är en energiproduktion på totalt 1,5 MWh från omkring ett gram bränsle – långt utöver vad som är möjligt med kemiska reaktioner och drygt tre gånger mer än den inmatade energin. Det andra är isotopförändringar i det använda bränslet, alltså förändringar i atomkärnorna, vilket tyder på en kärnfysikalisk process.

Trots detta kunde ingen strålning uppmätas, vare sig i det använda bränslet eller utanför reaktorn under drift, vilket strider mot känd fysik.

Rapporten som heter "Observation of abundant heat production from a reactor device and of isotopic changes in the fuel" är skriven av Giuseppe Levi, Evelyn Foschi, Bo Höistad, Roland Pettersson, Lars Tegnér och Hanno Essén som alla medverkat vid en tidigare mätning och rapport kring E-cat.

I slutkommentaren skriver de:

"Vi har en apparat som ger värmeenergi kompatibel med nukleära förändringar, men den arbetar med låga energinivåer och producerar varken radioaktivt avfall eller strålning. Utifrån grundläggande kunskaper i kärnfysik borde detta inte vara möjligt. Ändå måste vi förhålla oss till det faktum att de experimentella resultaten från vårt test visar en större värmeproduktion än vid än kemisk förbränning, och att bränslet i E-cat genomgår nukleära förändringar. Det är förvisso mycket otillfredsställande att det hittills inte finns några övertygande teoretiska förklaringar till de här resultaten, men de experimentella resultaten kan inte avfärdas eller ignoreras bara på grund av brist på teoretisk förståelse."

Utifrån kritik mot en tidigare mätning har gruppen gjort flera förändringar för att minska utrymmet för felkällor och osäkerhet. Bland annat gjordes mätningen på neutral plats i ett laboratorium i Schweiz. De elektriska mätningarna på inmatad energi var noggrannare, en testkörning med reaktorn utan bränsle gjordes för kalibrering, och den kemiska analysen av bränslet för att undersöka eventuella kärnförändringar har tillkommit. Analysen av bränslet gjordes med fem oberoende metoder.

Stephan Pomp, professor i tillämpad kärnfysik vid Uppsala universitet, som tidigare varit kritisk till mätningarna, kommenterar i ett blogginlägg att kärnförändringarna är osannolika och att "den absolut mest troliga slutsatsen av bränsleanalysen är att de [forskarna] blivit lurade."

Göran Ericsson, professor vid Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet, kommenterar:

"Resultaten av isotopanalyserna är förbryllande och rent ut sagt häpnadsväckande. Det är en sådan total och drastisk förändring om man jämför före (bränsle) och efter (aska) att jag undrar om det ens är möjligt att på naturlig väg i en sådan 'slumpmässig' process som en 'förbränning' (även nukleär) få sådana resultat."

(Uppdaterat kl 14:55): Forskarna som genomfört mätningen uppger att de hade full uppsikt över reaktorn under hela testet, och full tillgång till den, utom till innanmätet. Mätinstrumenten var deras egna och de kontrollerade hela försöket, utom uppstart och nedsläckning av processen. De skriver också att de medverkade både vid påfyllning av bränsle och då reaktorn öppnades efter avslutat försök, varvid de själva fick ta ett prov av bränslet, dock bara omkring tio milligram av den totala laddningen på cirka ett gram. (Slut uppdatering).

Professor Bo Höistad, en av författarna till rapporten, ger sin syn på resultatet:

– Som framhålls i vår artikel står vi inför ett oförklarligt fenomen. Vi kan dock inte kategoriskt förkasta de tydliga experimentella resultaten därför att en trovärdig teoribildning för närvarande saknas. Vi måste förhålla oss till de faktiska experimentella resultaten och fortsätta undersökningarna för att få mer kunskap om fenomenet LENR (Low Energy Nuclear Reactions).

Mätningen har finansierats av Kungliga Vetenskapsakademien och av Elforsk, och rapporten, som ännu inte är granskad av någon publikation, finns tillgänglig på Elforsks webbsajt. Rapporten har också skickats till Arxiv.org – en sajt vid Cornwell University för digital förhandspublicering av ännu ej granskade vetenskapliga artiklar – men Arxiv har valt att ännu inte publicera den. Dessutom har rapporten skickats till Journal of Physics D.

Gilla Ny Teknik på Facebook