Energi

Över 20 000 jobb försvinner med kärnkraften

Kärnkraftverket i Oskarshamn. Foto: TT
Kärnkraftverket i Oskarshamn. Foto: TT

Om kärnkraften stänger i förtid försvinner minst 21 000 arbetstillfällen, många av dem i mindre kommuner. Det lyfter Fortum fram i en ny studie, som fokuserar på kärnkraftens roll som arbetsgivare.

Publicerad

I fjol meddelades att fyra kärnkraftsreaktorer, i Ringhals respektive Oskarshamn, ska stängas i förtid. I vintras varnade Vattenfall för att ytterligare reaktorer kan kommat att stängas tidigare än planerat, om inte den omdiskuterade effektskatten slopas.

Nu har Fortum offentliggjort en studie som visar att kärnkraftverken i Forsmark, Ringhals, Oskarshamn och Barsebäck sysselsätter cirka 6 000 personer. Därtill kommer ytterligare 15 000 arbetstillfällen genom direkta produkt- och tjänsteleverantörer.

– Sysselsättningen är ju inte det tyngsta argumentet mot en förtida kärnkraftsnedläggning, utan det handlar framförallt om klimatfrågan och en trygg energiförsörjning. Men vi tycker detta är en viktig aspekt, som kanske inte är helt känd: hur stor branschen faktiskt är. Totalt handlar det om minst 21 000 arbetstillfällen, i stor utsträckning kvalificerade tjänster, som är beroende av vilka beslut som fattas kring kärnkraftens framtid, säger Göran Hult, ansvarig för kärnkraft i Sverige på Fortum.

Kan inte dessa kvalificerade personer hitta nya jobb i annan energiproduktion?

– Det skulle de absolut kunna göra. Stänger vi kärnkraften så måste vi satsa på annan energi, och då skapas nya jobb. Men kärnkraften är betydligt mer arbetskraftsintensiv än exempelvis vindkraften, så det skulle inte skapas nya jobb åt dem alla, säger Göran Hult.

Läs mer:

Men det vore ju inte första gången en yrkesgrupp försvinner på grund av strukturomvandling?

– Nej, och vi ser heller inte kärnkraften som en varvs-bransch som ska hållas under armarna för sakens skull. Men som det är idag, håller man på att skatta ihjäl branschen med effektskatten, som gör att kärnkraften inte kan konkurrera på lika villkor mot andra energiformer. Ser man på kärnkraften i sig, så skulle den långsiktigt vara konkurrenskraftig utan effektskatten.

Kommer inte de här jobben att försvinna förr eller senare i alla fall, när det nu inte verkar troligt att man bygger nya kärnkraftverk i landet?

– Vi tror väl inte heller att kärnkraften kommer att finnas kvar för evigt. Men frågan är ju om den ska avvecklas nu eller om 30 år? En planerad utfasning, i stället för nedläggning i förtid, innebär att vi kan sysselsätta merparten av de här 21 000 personerna i tre decennier framöver, säger Göran Hult.

Prenumerera på Ny Tekniks kostnadsfria nyhetsbrev!

Fortum och kärnkraften

Kärnkraftverken: 5 950 personer (varav 2 150 inhyrda)

Kärnkraftsägarna (inklusive avfall och bränsle): 1 200 personer

Produktleverantörer: 3 000 personer

Teknikkonsulter: 1 200 personer

Övriga tjänsteleverantörer: 1 850 personer

Övriga direkta leverantörer: 10 000 personer

Akademi och myndigheter: 300 personer.

Därtill kommer enligt Fortum ett mörkertal av arbetstillfällen som kärnkraftverken skapar i exempelvis lokala servicenäringar.

Studien poängterar att det ofta handlar om jobb i mindre kommuner, där en nedläggning skulle få stora effekter på den lokala och regionala utvecklingen.

Fortum äger 43,37 procent av Oskarshamns kärnkraftverk och 22,17 procent av Forsmark.

I Finland äger Fortum 26,6 procent av kärnkraftverken Olkiluoto 1 och 2, samt 25 procent av Olkiluoto 3 (som ännu inte driftssatts), och är helägare till kärnkraftverket i finska Loviisa, vilket tillgodoser cirka 10 procent av Finlands totala elbehov.