Odenberg kräver rättelse om vindkraften

2013-11-26 15:50  

Kungliga Vetenskapsakademins energiutskott sprider felaktiga uppgifter om möjligheten att bygga ut vindkraften. Nu kräver Svenska Kraftnäts generaldirektör Mikael Odenberg en rättelse.

I en rapport från i somras hänvisar Kungliga Vetenskapsakademins, KVA:s energiutskott till beräkningar från Svenska Kraftnät vad gäller möjligheten att bygga ut den svenska vindkraften. Med hänvisning till en rapport från l Svenska Kraftnät och skriver KVA att:"17 TWh skall kunna integreras i det svenska elsystemet inom de närmaste 15 åren förutsatt att investeringar på 73 miljarder kronor görs, vilket också medför kraftigt förhöjda nätavgifter."

Uppgifterna är helt fel tolkade, anser Svenska Kraftnäts generaldirektör Mikael Odenberg. I ett brev till energiutskottets ordförande Sven Kullander kräver han att felen i rapporten rättas.

I brevet skriver han att det inte finns någon täckning för att gränsen går vid just 17 TWh vindkraft som kan integreras i det svenska elsystemet. Siffran är hämtad från ett av tre scenarier i Svenska Kraftnäts senaste perspektivplan.

Uppgiften om att utbyggnaden skulle kräva 73 miljarder i investeringar är också felaktig. I själva verkat bedömer Svenska Kraftnät att det totala investeringsbehovet är 60 miljarder kronor till 2025. Av dessa pengar beräknas 17 miljarder kronor behövas för att ansluta olika typer av elproduktion till elsystemet, alltså inte bara vindkraft.

Att det skulle medföra "kraftigt förhöjda nätavgifter" stämmer inte heller eftersom man inte tagit hänsyn till att en del av investeringarna täcks av anslutningsavgifter och investeringsbidrag.

I brevet skriver Mikael Odenberg att han: "personligen delar utskottets uppfattning att kärnkraften även framgent har en viktig roll att spela för Sveriges energiförsörjning och för låga utsläpp av växthusgaser. Min uppfattning är dock att tendensiös information och selektivt urval av fakta i syfte att gynna kärnkraften är en av de största björntjänster man kan göra detta energislag."

När Ny Teknik ringer upp Sven Kullander säger han att Energiutskottet arbetar på en skrivelse där man bemöter kritiken.

-Vi har inte gått ut med några felaktiga uppgifter och det kommer vi att klarlägga i vårt svar.

Enligt Sven Kullander kommer skrivelsen att skickas ut under morgondagen, onsdag.

Marie Alpman

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt