Energi

Ny Tekniks karta växer

Ny Tekniks karta över Sveriges små elproducenter växer! Hittills har 294 personer som har egen, småskalig elproduktion gått in på nyteknik.se och rapporterat hur deras el produceras.

Publicerad

Allra vanligast är solceller. Statistiken hittills visar att:

• 270 har solceller, 39 st vindsnurra och 22 st har annan elproduktion, t ex en vattenkraftturbin. Några har både solceller och vindsnurra, vilket förklarar varför summan av antalet solceller och vindkraftverk är större än det totala antalet svarande.

• En stor majoritet, 73 procent (201 st) matar ut elöverskottet på elnätet.

• 32 procent får rörligt pris för sin el, 13 procent nettodebiterar. Och nästan var femte, 17 procent, får ingen ersättning alls för elen de matar ut.

Fortsätt registrerar er på el-enkäten! Hjälp till att göra den första kartläggningen av Sveriges egen-el så komplett som möjligt.