Energi

"Ny belysning hotar trafiksäkerheten"

Magnus Frantzell
Magnus Frantzell
God och dålig belysning enligt Belysningbranschen.
God och dålig belysning enligt Belysningbranschen.

Svagare lampor och glesare mellan stolparna. Kommunernas iver att spara energi och pengar kan riskera trafiksäkerheten, enligt Belysningsbranschen. Ny Teknik ställer fem frågor till vd Magnus Frantzell.

Publicerad

Vad är det som oroar er?
- Ivern att spara energi och pengar gör att en del kommuner väljer att bara ha belysning i varannan stolpe. Det leder till att vägen blir ojämnt belyst. I de mörka avsnitten kan djur och människor gömma sig medan de ljusa avsnitten får ett starkt bländade sken. Ett annat problem är att man väljer alltför svaga lampor.
- Vi tycker också det är bra att spara energi, men man måste bibehålla kvaliteten.

Hur stort är problemen?

- Det förekommer att företag erbjuder armaturer för gatubelysning som sägs möjliggöra mycket långa stolpavstånd. Om man använder sådana blir vägen ojämt belyst och ofta mycket bländande.


- Många kommuner tittar på olika alternativ nu eftersom hälften av Sveriges två miljoner gatulyktor har energislukande lampor som inte får tillverkas efter 2015 enligt EU:s Ekodesigndirektiv.

Hur mycket kan man sänka energiförbrukningen utan att trafiksäkerheten försämras?
- Det går ofta bra att halvera energiförbrukningen genom att byta gamla armaturer med 125 Watts kvicksilverlampor, som inte har underhållits ordentligt, med armaturer som har modern optik och använda ljuskällor för 50 watts högtrycksnatrium eller 70 watts metallhalogen.
- Men en del kommuner går ett steg längre och väljer 35 watts lampor. Det är en farlig lösning som hotar trafiksäkerheten.

Har Belysningsbranschen något egenintresse i att antalet lampor inte ska minska längs vägarna?
- Mitt uppdrag är att verka för god belysning, och det blir inte god belysning om man har mycket långa stolpavstånd. Och byter man mot 35 wattslampor så kan man omöjligt leva upp till Vägverkets riktlinjer för gatubelysning som anger gränsvärden för luminans, jämnhet och bländtal. Dessa värden ska ses som minimikrav för en säker trafikbelysning.

Vad säger ni om lysdioder som flera kommuner testar i gatubelysningen?
- Vi gillar lysdioder, de har utan tvekan framtiden för sig. Men ännu är tekniken inte mogen för gatubelysning. Vårt intryck är att det finns en hel del lycksökare i branschen som menar att tekniken klarar allt redan nu. Ett problem är kylningen, om lysdioderna blir för varma så sjunker både ljusflödet och livslängden. Till en början kanske trafikanterna inte ens märker att ljuset minskar och att man ser sämre utan kör på som vanligt, och det äventyrar verkligen trafiksäkerheten.
- Samtidigt finns det lysdiodsarmaturer som har god kvalitet på marknaden men de är fortfarande väldigt dyra.