Energi

Nu har förnybart gått om kol i USA

Kolkraftverket Plant Bowen i Georgia. Foto: San Nash
Kolkraftverket Plant Bowen i Georgia. Foto: San Nash

April månad var den längsta sammanhängande perioden som el från sol, vind och vatten överträffade kolet. Därför är skiftet ett faktum i USA.

Publicerad

Det tidigare rekordet på nio dagar i följd sattes under juni förra året. Då fick USA:s elnät mer energi från förnybara källor än från kolkraft – nu handlar det istället om ett skifte där sol, vind och vatten dominerade under april månad, som del i en svit på 47 dagar i följd. Därmed överträffades även de 38 utspridda dagar under 2019 då den gröna elen dominerade i nätet.

– Redan siffrorna för april talar sitt tydliga språk: Vind, vattenkraft och storskaliga solanläggningar producerade 56,7 terawattimmar elektricitet, att jämföra med kolets 40,6 terawattimmar – eller 22, procent respektive 15,3 procent av marknaden, säger Dennis Wamsted, energianalytiker vid IEEEA.

Han hävdar att skillnaden i själva verket är ännu större i och med att U.S. Energy Information Administrations databas, där IEEEA hämtar sin information, inte räknar med solpaneler på hustak, som i dag genererar mycket energi. Brian Murray vid Duke University Energy Initiative påpekar dock att det förnybara alltid genererar som el mest på våren, och att det är den period då villaägarna har slagit av värmen men ännu inte behövt sätta husets luftkonditionering på fullt blås. Många kolkraftverk anpassar sin verksamhet efter detta, medan sol, vind och vatten alltid ”kör med öppna spjäll”.

Men de åldrade kolkraftverken kommer ha svårt att hänga med prismässigt – och volymmässigt. U.S. Energy Information Administration räknar med att minskade aktiviteter till följd av pandemin kommer ge en sänkning av elkonsumtionen med fem procent under 2020. Detta förväntas minska kolkraftverkens produktion med en fjärdedel, samtidigt som den förnybara elproduktionen förväntas öka med elva procent. Då den gröna elen är billigast används den i första hand, följt av kärnkraft, sedan naturgas och med kol på en sista plats. Globalt sjönk konsumtionen av el från kolkraftverk med tre procent 2019, och för Europa föll andelen med hela 24 procent.