Energi

New York förbjuder fracking

Delstaten New York förbjuder utvinning av skiffergas med metoden fracking, trots stora gasförekomster.

Publicerad

Guvernören Andrew Cuomo hänvisar i sitt beslut att förbjuda fracking till hälsorisker för befolkningen, både när det gäller grundvattenförstöring och luftutsläpp.

New York är den andra amerikanska delstaten efter Vermont som förbjuder fracking. Men till skillnad från Vermont finns det stora gasförekomster i New York nära gränsen till grannstaten Pennsylvania.

Paul Hartman hos branschföreningen Natural Gas Alliance beklagar guvernören beslut och säger New York-borna nu går miste om de ekologiska och ekonomiska fördelar som skiffergaser möjliggör.

De senaste årens ökade utvinning av skiffergas i USA har minskat landets beroende av fossilbränsleleveranser från Opec, och håller på att göra USA till exportör av gas och olja. Skiffergasutvinningen i USA är en bidragande orsak till att världsmarknadspriset på olja har sjunkit under hösten.

Fracking

Fracking är en förkortning av hydraulisk frakturering och innebär att hål borras till skifferlager på flera kilometers djup.  Med horisontell borrning tas hål upp i skifferskikten. Därefter pumpas vatten blandat med kemikalier och sand under högt tryck ner i hålen för att spräcka skiffern. Gas som finns lagrad i skiffern frigörs och tas upp till ytan.