Energi

Miljöprövningen en milstolpe för SKB

Forsmarks kärnkraftverk, där det svenska slutförvaret för använt kärnbränsle är planerat att byggas. Foto: Lasse Modin/SKB
Forsmarks kärnkraftverk, där det svenska slutförvaret för använt kärnbränsle är planerat att byggas. Foto: Lasse Modin/SKB

"Vår övertygelse är att konceptet är säkert, och går att genomföra.”

Publicerad

Efter decennier av forskning och förberedelser är det på tisdag dags för första förhandlingsdagen om ett framtida svenskt slutförvar för använts kärnbränsle.

Miljösamordnare Erik Setzman är en av tolv personer i SKB:s delegation (Svensk kärnbränslehantering) som ska vara på plats under förhandlingen i Mark- och miljödomstolen.

– Det här är en väldigt viktig milstolpe, och ett stort steg för oss. Det har varit en lång resa, med 40 år av forskning och 15 år av förberedelser med ansökan. Att det närmar sig förhandling är något vi har sett fram emot länge, säger Erik Setzman.

Ansökan från SKB, Svensk kärnbränslehantering, gäller ett slutförvar för det använda kärnbränslet. SKB vill bygga slutförvaret invid kärnkraftverket i Forsmark i Östhammars kommun. Ansökan gäller också en inkapslingsanläggning i Oskarhamn, vid nuvarande mellanlagret Clab.

Läs mer:

Vad blir det viktigaste för SKB under förhandlingen?

– Vi ska presentera våra ansökningar, och det är särskilt viktigt att förklara för domstolen sådant som det har varit mycket frågor om. Vår övertygelse är att det är säkert och att det går att genomföra, på både kort och lång sikt. Det handlar om metoden KBS-3, med en deponering 500 meter ned i berget, och om valet av plats i Forsmark. Och när det gäller inkapslingsanläggningen att hanteringen där och transporterna mellan anläggningarna kommer att fungera, säger Erik Setzman.

Förhandlingen sker på tre platser under fem veckor: i Nacka, i Oskarshamn och i Gimo i Östhammars kommun.

Läs fler artiklar om svenskt slutförvar här!

Det finns oenighet om SKB:s koncept, med kritik mot hur kopparkapslarna kommer att klara sig mot korrosion, men också mot valet av plats.

– Vi är väldigt spända på hur förhandlingen kommer att te sig, och vilka aktörer som kommer dit, säger Erik Setzman.

SKB ägs av de svenska kärnkraftsägarna, och har till uppgift att ta hand om det svenska kärnavfallet.

Flera steg till beslut

- SKB lämnade 2011 in ansökningar om en slutförvarsanläggning i Forsmark för 12 000 ton använt kärnbränsle och ett mellanlager för 11 000 ton samt en inkapslingsanläggning i Oskarshamn. Där ska allt använts kärnbränsle från de svenska kärnkraftverken hanteras.

- Förhandlingen i Mark- och miljödomstolen hålls på Quality Hotel Nacka med start 5 september.

- Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, gör en parallell granskning, där SKB:s ansökningar granskas utifrån kärntekniklagen.

- I slutet av 2017 väntas både domstolen och SSM vara klara med sina yttranden till regeringen.

- Regeringen ska hämta in synpunkter från de två berörda kommunerna. Östhammars kommun ska hålla en rådgivande folkomröstning den 4 mars 2018.

- 2019 väntas regeringen ta beslut. Blir det ja tar en process för villkorsfrågor vid. Enligt SKB:s planer kan bygget av slutförvaret och inkapslingsanläggningen starta i början av 2020-talet, och ta tio år att bygga.