Energi

Max IV kan värma busshållplatser

Så här kan det se ut i framtiden om restvärmen används i busskurer. Foto: Kraftringen
Så här kan det se ut i framtiden om restvärmen används i busskurer. Foto: Kraftringen

Restvärme från Max IV-labbet utanför Lund ska användas i ett nytt fjärrvärmenät. Dessutom kan värmen även användas till att hålla busshållplatser och gator isfria.

Publicerad

Under hösten börjar energibolaget Kraftringen bygget av ett nytt nät för fjärrvärme i den nya stadsdelen Brunnshög, som byggs i nordöstra Lund runt de nya forskningsanläggningarna Max IV och ESS.

I nätet kommer vattnet att ha en framledningstemperatur på runt 65 grader i stället för det vanliga 100 grader. Enligt Kraftringen blir det med sina 4,4 kilometer världens största lågtemperaturnät.

Syftet med det nya nätet är att kunna ta tillvara på överskottsvärme från Max IV-labbet och eventuellt även ESS och andra anläggningar.

– Det är lättare att återvinna spillvärme vid lägre temperaturer eftersom temperaturen på spillvärmen ofta inte är särskilt hög, säger Martin Gierow, projektledare på Kraftringen.

Bolaget räknar med att lågtemperaturnätet ska bli billigare än ett traditionellt fjärrvärmenät tack vare att ledningarna är av plast i stället för metall.

– Lågtemperaturnät är en delvis ny företeelse och finns inte på så många ställen. Vi tror att det är framtiden på många ställen, säger Mattias Brage, pressansvarig på Kraftringen.

Dessutom bedömer bolaget att energiförlusterna kommer att bli mindre från lågtemperaturnätet än från ordinarie fjärrvärmenät.

– Värmeförlusterna i fjärrvärmenätet beror på skillnaden på temperatur i röret och den omgivande marktemperaturen. När den skillnaden är liten förlorar vi mindre värme, säger Martin Gierow.

För att fastigheterna som värms upp ska få en behaglig innetemperatur även när det är riktigt kallt ute behöver de förses med större radiatorer och värmeväxlare än vanligt.

Trots att lågtemperaturnätet har så pass mycket lägre temperatur än ordinarie nät kan det enligt Martin Gierow ändå värma upp ungefär lika många byggnader. Men rören måste ha en större diameter och vattnet pumpas med högre hastighet.

Även i det ordinarie fjärrvärmenätet arbetar Kraftringen med att sänka temperaturen.

– Det gör alla fjärrvärmebolag med självaktning för att minska energiförlusterna, säger Martin Gierow.

Det finns också planer på att återvinna restvärmen från Max IV på andra sätt, till exempel för att värma upp busshållplatser och värma gator när det är halt ute i stället för att sanda eller salta. Men om så verkligen blir fallet, och i vilken omfattning, blir en fråga för Lunds kommun och de olika byggherrarna.

– Genom att ta tillvara på restvärme som annars skulle gå förlorad så sparar vi på andra resurser och bidrar till att minska klimatpåverkan, säger Mats Didriksson, affärsområdeschef på Kraftringen, i ett pressmeddelande.

Redan i dag används restvärme från Max IV i Kraftringens befintliga fjärrvärmesystem i Lund.

Lågtemperaturnätet kommer att kunna förse nybyggda bostäder med värme från och med 2019. Investeringen kostar mellan 15 och 20 miljoner kronor.

Läs mer: