Energi

M varnar för elbrist: ”Det är riktigt allvarligt”

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Moderatledaren Ulf Kristersson varnar för elbrist i Sverige. Han föreslår en elektrifieringsstrategi, som bland annat ska säkra eltillgången.

Publicerad

– Det är riktigt allvarligt, säger Kristersson om läget.

M-ledaren anser att elektrifieringen av Sverige hotas på grund av elbrist, men pekar också på att industriers expansion kan hindras.

M föreslår nu en elektrifieringsstrategi och avsätter drygt 1,5 miljarder kronor för den i sin budgetmotion för 2020.

– Detta är vårt enskilt viktigaste bidrag till klimatomställningen, säger Kristersson.

Tror på kärnkraft

Strategin består av tre delar. Den första handlar om att säkra tillgången på el.

M vill framförallt behålla dagens kärnkraftverk, men också satsa hundra miljoner kronor på en demoanläggning för fjärde generationens kärnkraft.

M har begärt att den nuvarande blocköverskridande energiöverenskommelsen ändras så att den öppnar för att behålla kärnkraften även efter 2040.

Om inte den rödgröna regeringen går med på det så tänker Kristersson försöka få till en ny energiöverenskommelse.

– Om Socialdemokraterna inte vill diskutera kärnkraftens framtid, då måste vi ta initiativ till en annan överenskommelse med andra partier, säger Kristersson.

– M, L, KD, SD och egentligen stora delar av S skulle vilja se ungefär samma energipolitik. Så där finns en massiv majoritet.

Slopa skattehöjning

I M:s elektrifieringsstrategi föreslår M också att den höjda skatten på kraftvärme avskaffas för att säkra den lokala elproduktionen. Det skulle innebära 440 miljoner kronor i minskade skatteintäkter för staten.

I regeringens budgetproposition nämns att Svenska kraftnät bedömer att Sverige kommer att vara beroende av att kunna importera el vid de tillfällen då elförbrukningen är som störst. Prognosen visar att Sverige de kommande åren kan få växande underskott i den så kallade effektbalansen framförallt på grund av att nedläggningar av Ringhals 1 och 2.

Sverige hade dock sammantaget ett stort produktionsöverskott av el för hela 2018.

Satsa på elvägar

Den andra delen i M:s strategi handlar om att öka användningen av el i Sverige, framförallt vid fordonstransporter.

Partiet föreslår att 300 miljoner kronor avsätt för utbyggnad av teknikneutral laddinfrastruktur och ytterligare 300 miljoner kronor för att utveckla elvägar i Sverige för de tunga transporterna. Även regeringen har föreslagit ytterligare satsningar på laddinfrastruktur.

Den sista delen i M:s strategi handlar om att uppmuntra elektrifiering av tunga industriella processer i Sverige. Det ska ske genom ett klimatavdrag för klimatinvesteringar i industrin. M vill lägga 300 miljoner kronor på avdraget. Pengarna tar man ifrån de 300 miljoner som regeringen vill utöka klimatstödet "industriklivet" med.

Ineffektivt klimatkliv?

Kristersson pekar på att industrin står för en tredjedel av Sveriges klimatutsläpp, och vägtransporter för ytterligare en tredjedel.

En stor skillnad mellan M:s och regeringens klimatpolitik är att M vill avskaffa det så kallade klimatklivet, som man anser är ineffektivt.

Regeringen föreslår att klimatklivet år 2020 ska ha en pott på två miljarder kronor. Det är pengar som kommuner och andra lokala aktörer kan söka för olika klimatprojekt.

Regeringen har också föreslagit en elektrifieringskommission för att påskynda bland annat investeringar i elvägar.