Energi

Ljungby kommun: Vi behöver vindkraften

- Ingen ska riskera att bli omgärdad av vindkraftverk. Men det går inte att bromsa utvecklingen. Vi behöver vindkraften här i Småland.

Publicerad

Det säger Ulla Gunnarsson som handlägger detaljplaneärenden på Ljungby kommun. Hon försöker balansera mellan de boendes miljöintressen och kommunens och industrins ekonomiska intressen.

- Vi vill ju ha mer energiproduktion i södra Sverige och vi tror också att vindkraften ger ökad sysselsättning med vägbyggen, service och nya intäkter för markägarna. Men vi vill inte heller att folk ska lida, säger Ulla Gunnarsson.

Kommunen vill nu göra en översiktsplan och sätta av områden som kan vara lämpliga för vindkraft. Närmare än 600 meter från husen kommer inget verk att byggas.

Just i Ljungby kommun är det stort intresse från markägarnas sida att bygga vindkraftverk.

Där finns stora kalhyggen där stormarna Gudrun och Per gick fram.

Markägarna där får ingen avkastning på många tiotals år innan ny skog hinner växa upp. Men ett vindkraftverk kan ge uppemot 100 000 kronor per år i arrende för en stor markägare

- Men skogsägarna får inte ha för bråttom. Vindkraft i industriell skala är nytt för kommunen och vi måste ha ett bra underlag innan vi kan fatta beslut.