Energi

Lillgrunds snurror

stiger upp ur havet

De 260 ton tunga vindkraftverket monteras i Danmark och skeppas ut till Lillgrund som ligger cirka 7 kilometer utanför svenska kusten mellan Malmö och Vellinge, sydost om Öresundsbron.Foto: Hans Blomberg, Vattenfall.
De 260 ton tunga vindkraftverket monteras i Danmark och skeppas ut till Lillgrund som ligger cirka 7 kilometer utanför svenska kusten mellan Malmö och Vellinge, sydost om Öresundsbron.Foto: Hans Blomberg, Vattenfall.
Den totala höjden blir 115 meter från havsyta till översta vingspetsen. Rotordiametern är 90 meter.Foto: Hans Blomberg, Vattenfall.
Den totala höjden blir 115 meter från havsyta till översta vingspetsen. Rotordiametern är 90 meter.Foto: Hans Blomberg, Vattenfall.
Transformatorplattformen monteras på fundamentet närmast land. Till transformatorplattformen samlas produktionen från vindkraftverken via vindkraftparkens interna elnät. På plattformen transformeras spänningen upp från 30 kV till 130 kV.Foto: Hans Blomberg, Vattenfall.
Transformatorplattformen monteras på fundamentet närmast land. Till transformatorplattformen samlas produktionen från vindkraftverken via vindkraftparkens interna elnät. På plattformen transformeras spänningen upp från 30 kV till 130 kV.Foto: Hans Blomberg, Vattenfall.

Öresundspendlarna har första parkett i det nya vindskraftsskådespelet på Lillgrund söder om Öresundsbron. Där växer nu 48 stora vindkraftverk sakta upp ur havet och i november kommer världens tredje största vindkraftspark till havs att stå klar.

Publicerad

Det är den statliga energijätten Vattenfall som bygger vindkraftsparken på Lillgrund, en investering på 1,8 miljarder kronor.
Med 48 vindkraftverk på sammanlagt 110 MW effekt kommer Lillgrund att kunna producera 0,33 TWh per år, vilket ger elektricitet till drygt 60.000 hushåll.
Protester mot höga torn
Projektet är kraftigt försenat av alla protester mot byggnadsloven, bland annat att höjden på vindkraftsverket skulle få öka från 105 meter till 115 meter från vattenytan till översta vingspetsen.
Under våren har man gjutit betongfundamenten på havsbotten men avvaktat med bygget ovanför havsytan. Men i juli slog Kammarrätten i Göteborg fast att det var OK med 115 meter och bygget kunde fortsätta.
Nu är det full fart. De 260 ton tunga vindkraftverken slutmonteras och skeppas ut från Nyborg i Danmark tre åt gången och monteras på de befintliga fundamenten på Lillgrund.
Drygt 70 miljoner per år i stöd
Lillgrunds vindkraftpark får ekonomiskt stöd genom två statliga stödsystem - elcertifikat och miljöbonus.
Vattenfall får lika många elcertifikat som Lillgrund producerar mätt i megawattimmar per år, det vill säga 330.000.
Priset på certifikaten ligger på 150-200 kronor per MWh, vilket innebär ett ekonomiskt stöd på 50-65 miljoner kronor per år från elcertifikaten, enligt uppgifter på Lillgrunds hemsida.
Miljöbonusen ger 120 kronor per MWh och beräknas efter projektets livslängd.
Om anläggningen är igång i 25 år uppgår antalet "fullasttimmar" till cirka 100.000, vilket ger en miljöbonus på 25 kronor per MWh. Totalt för Lillgrund blir det 8 miljoner kronor per år i miljöbonus fram till år 2026.