Energi

Kriegers Flak får vänta

Kriegers flak ligger utanför den svenska territorialgränsen, men i den ekonomiska zonen mellan Sverige, Danmark och Tyskland. Huvuddelen av grundet finns inom den danska ekonomiska zonen, men det sträcker sig i öster in i den svenska ekonomiska zonen. Klicka för större bild. Foto: Ingemar Franzén
Kriegers flak ligger utanför den svenska territorialgränsen, men i den ekonomiska zonen mellan Sverige, Danmark och Tyskland. Huvuddelen av grundet finns inom den danska ekonomiska zonen, men det sträcker sig i öster in i den svenska ekonomiska zonen. Klicka för större bild. Foto: Ingemar Franzén
Sture Larssson, teknisk direktör på Svenska Kraftnät. Foto: Peter Knutsson
Sture Larssson, teknisk direktör på Svenska Kraftnät. Foto: Peter Knutsson
Ingegerd Bills, informationschef på Vattenfall Vindkraft. Foto: Lars Anders Karlberg.
Ingegerd Bills, informationschef på Vattenfall Vindkraft. Foto: Lars Anders Karlberg.

Vattenfall bygger hellre vindkraft till havs i Storbritannien än i Sverige. Nu leder det till att Svenska Kraftnät avstår från att ansluta en stor vindkraftpark i Östersjön till det svenska elnätet.

Publicerad

Statliga Svenska kraftnät kommer inte att bygga någon förbindelse till vindkraftsparken Kriegers Flak i Östersjön.

– Eftersom Vattenfall inte har kommit igång med sin exploatering i området finns det inga förutsättningar för oss att sätta igång med vårt arbete, säger Sture Larsson, teknisk direktör på Svenska Kraftnät till Ny Teknik.

Allt var klart - men...
Den stora havsbaserade vindkraftsparken vid Kriegers Flak, cirka tre mil söder om Trelleborg, är planerad att uppföras i både den svenska, den danska och den tyska ekonomiska zonen.

I den svenska zonen fick Vattenfall regeringens tillstånd att bygga redan 2006.

Tre år senare finns det fortfarande inga beslut om att sätta igång bygget.

– Det här projektet, liksom andra havsbaserade vindkraftsprojekt i Sverige, är i dag inte lönsamma. Dessutom har vi inte alla tillstånd klara, säger Ingegerd Bills, informationschef på Vattenfall Vindkraft.

Tackar nej till EU-stödet
Utan vindkraftverk på den svenska sidan vill inte Svenska kraftnät vara med och dra kabel och bygga strömriktarstationer i Östersjön.

Tanken var annars ett stort multinationellt projekt, där vindkraftverken anslöts till fastlanden på båda sidor havet, samtidigt som ländernas kraftsystem kopplades ihop.

EU-kommisionen hade lovat ekonomiskt stöd till projektet.

- Men tiden rinner ut för det stödet och nu vi måste säga nej innan vi trasslar in oss i åtaganden som vi inte kan fullfölja, säger Sture Larsson.

Fem gånger större projekt i Storbritannien
Samtidigt som Vattenfall ligger lågt med investeringarna i Kriegers Flak vill bolaget investera miljarder i brittisk vindkraft.

Nyligen blev det klart vilka företag som får bygga vindkraftsparker i den brittiska delen av Nordsjön.

Vattenfall är med i den grupp som fått tillstånd att bygga i den nästa största zonen i den tredje stora licensrundan - Norfolk Bank.

I Storbritannien får Vattenfall Vindkraft och Scottish Power Renewables tillsammans bygga 7,2 GW effekt. Vattenfalls del är 3,6 GW.

Enligt planerna skulle Kriegers flak bestå av 128 vindkraftverk med en beräknad årsproduktion på cirka 2,6 TWh, vilket innebär hushållsel till drygt 500 000 hem.

I det projektet hamnar Vattenfalls andel på mellan 500-800 MW, beroende på val av turbiner.

Bättre betalt än i Sverige
I Storbritannien får vindkraftsoperatörerna betydligt bättre betalt för sina gröna certifikat än i Sverige. Där får dessutom havsbaserad vindkraft mer stöd än landbaserad.

Det innebär att Vattenfall kan tjäna minst 60 öre mer per kilowattimme på el från havsbaserad brittisk vindkraft än på motsvarande el som produceras i Sverige (se faktaruta).

- Ja, stödsystemet för havsbaserad vindkraft är i dag mer förmånligt i Storbritannien, men att vi hellre satsar där än i Sverige är inte hela sanningen. Vi har bara tagit beslut om att driva det brittiska projektet tills alla tillstånd är klara. Sedan blir det ett nytt beslut om vi ska bygga eller inte, säger Ingegerd Bills.

Läs Ny Tekniks artikel om Vattenfalls satsningar i Storbritannien.

Läs Ny Tekniks artikel om fyra stora havsprojekt som väntar på bättre tider.

Kriegers Flak

I Storbritannien får vindkraftsoperatörerna betydligt bättre betalt för sina gröna certifikat än i Sverige. Där får dessutom havsbaserad vindkraft mer stöd än landbaserad.

De gröna elcertifikaten i Storbritannien heter ROC, Renewable Obligation Certificate, och ger cirka 62 öre i ersättning för varje producerad kilowattimme.

För havsbaserad vindkraft får energibolaget 1,5 ROC, det vill säga cirka 93 öre per kilowattimme.

Dessutom får energibolagen normalt mer betalt för elen i Storbritannien än i Sverige.

Kriegers Flak är ett vidsträckt grundområde i södra Östersjön mellan Sverige, Danmark och Tyskland cirka 30 kilometer söder om Trelleborg.

Kriegers Flak ligger utanför den svenska territorialgränsen, men i den ekonomiska zonen mellan Sverige, Danmark och Tyskland.

Huvuddelen av grundet finns inom den danska ekonomiska zonen, men det sträcker sig i öster in i den svenska ekonomiska zonen. Avstånden till närmaste landområden är till Sverige - 30 km, till Danmark, ön Mön - 34 km och till Tyskland, ön Rügen - 40 km.

Källa: Wikipedia