Energi

Klartecken för största vindkraftsparken

Så här kan det se ut i Markbygden i framtiden. Foto: Svevind
Så här kan det se ut i Markbygden i framtiden. Foto: Svevind
Markbygden planeras väster om Piteå. Foto: Svevind
Markbygden planeras väster om Piteå. Foto: Svevind
Vindkraftparken omfattar tre byggetapper. Foto: Svevind
Vindkraftparken omfattar tre byggetapper. Foto: Svevind

Alla etapper för vindkraftsparken Markbygden har fått klartecken för att sätta igång. Fullt utbyggd kan parken bli störst i Europa.

Publicerad

Markbygden utanför Piteå är Svevinds jättepark för vindkraft. Totalt 1 101 turbiner planeras att monteras i området.

Mark- och miljööverdomstolen meddelade under tisdagen en dom som innebär att bolaget Markbygden Vind kan bygga upp till 442 vindkraftverk inom etapp tre i parken.

Men vindkraftverk får inte byggas närmare än tre kilometer från kungsörnars bon och inte närmare än två kilometer från Västra Kikkejaure samebys flyttled.

Det var flera parter som valde att överklaga förra årets beslut i underinstansen mark- och miljödomstolen. Å ena sidan Markbygden Vind, å andra sidan Föreningen svenskt Landskapsskydd, Sveriges Ornitologiska Förening och en privatperson.

Sannolikt största planerade vindkraftsparken i världen

I och med tisdagens besked är tillstånden klara för alla Markbygdens byggetapper.

– Det känns fantastiskt roligt och vi är jätteglada över dagens beslut. Markbygden projekt bidrar till stor del till Sveriges omställning till grön energi och ger en stor vinst till miljön, säger Kristina Falk, chef för tillstånds- och miljöprocessen hos Svevind, i ett pressmeddelande.

Enligt Svevind är Markbygdenprojektet den största planerade vindkraftsparken i Europa. Sannolikt även i världen.

I dag pågår bygget av de två första etapperna som redan tidigare har fått tillstånd. Enercon bygger 77 verk och bolaget MB Ett, som ägs av GE, bygger 179 vindkraftverk. Ny Teknik har tidigare rapporterat om GE:s egenutvecklade system för att undvika isbildning.

Sedan tidigare finns totalt 36 vindkraftverk som redan är uppförda och levererar el i Markbygden.

Goda vindförhållanden

I vindkraftparken Markbygden, väster om Piteå, planerar Svevind att bygga 1 101 vindkraftverk, som tillsammans skulle kunna generera ungefär 8-12 TWh per år.

Enligt Svevind har området mycket goda vindförhållanden, samtidigt som det är glesbefolkat och det finns förhållandevis liten grad av motstående intressen. Dessutom finns tre stora kraftledningar som kan användas för överföring av el.