Energi

Klartecken för elstöd – maxtak införs för storförbrukare

Det föreslagna elstödet har fått grönt ljus. Arkivbild. Foto: Fredrik Sandberg /TT
Det föreslagna elstödet har fått grönt ljus. Arkivbild. Foto: Fredrik Sandberg /TT

Energimarknadsinspektionen ger grönt ljus för det elstödsförslag som Svenska kraftnät och regeringen lagt fram, men med ett tak för storförbrukare, uppger inspektionen för TT.

Publicerad

Beslutet kommer att expedieras under dagen, uppger inspektionen för TT.

Regeringen har sagt att stödet kan betalas ut i början av nästa år. Det ska gå till omkring fem miljoner elkunder i södra och mellersta Sverige, det vill säga de som finns inom elområde 4 och 3.

Stödet baseras på historisk förbrukning under perioden från oktober förra året till och med september i år. Stödet utgår med 79 öre per kilowattimme för kunder i elområde 4 och med 50 öre per kWh i elområde 3.

Energimarknadsinspektionen har kompletterat Svenska kraftnäts modell för att den ska stämma överens med de EU-regler som finns för hur så kallade flaskhalsavgifter får användas eller betalas tillbaka. Totalt ska 55,6 miljarder kronor i avgifter återgå till elkunder i de två elområdena.

– Vi har godtagit Svenska kraftnäts modell till den allra största delen, säger Elin Broström, enhetschef på avdelningen för marknadsövervakning på Energimarknadsinspektionen, till TT.

– De allra största förbrukarna behöver ansöka om att få stöd över en viss nivå. Vi inför en form av tak, säger Broström.

Det handlar om kunder med en förbrukning på över 3 miljoner kilowattimmar.

Det innebär att kunder i elområde 4 kan få ut upp till 2,37 miljoner kronor utan särskild ansökan.

För elområde 3 är det högsta möjliga stödet, utan särskild ansökan, 1,5 miljoner.

Om ersättningen enligt schablonen överstiger de beloppen måste företaget eller kommunen, eller andra storförbrukare det kan handla om, visa att de faktiska kostnaderna har varit högre än takbeloppet.

Elstödet

Det är elkunder i elområde 3 och 4, det vill säga mellersta och södra Sverige som föreslås få stöd.

Stödet beräknas utifrån vad förbrukningen var perioden oktober 2021 till och med september i år.

Stödet kommer att utgå med 79 öre per kilowattimme (kWh) i elprisområde 4 och med 50 öre i område 3.

Alla som har elnätsavtalet för ett hus eller lokal får stöd. Det är den som har elnätsavtalet när Energimarknadsinspektionen har godkänt Svenska kraftnäts ansökan som får stödet.

I norra Sverige, elområde 1 och 2, har medelpriset under den aktuella tolvmånadersperioden hela tiden legat klart under 75 öre/kWh, som är det referenspris Svenska kraftnät har beräknat stödet utifrån.

Medelpriset i elområde 3, där Stockholm och Mälardalen ingår, var 125 öre per kWh. Där blir stödet 50 öre per kWh.

Medelpriset i elområde 4, längst i söder, var 154 öre per kWh under perioden 1 oktober 2021 till 30 september 2022. Där blir stödet 79 öre per kWh.

Källa: Svenska kraftnät