Energi

Kallingebor kräver ersättning för giftigt vatten

Kemikalieinspektionen vill öka möjligheten för tidiga larm om farliga kemikalier. Därför föreslår myndigheten att en ny samordningsgrupp bildas. På bild: Flygflottiljen F17, Kallinge. Foto: Marcus Palmgren / BLT / TT
Kemikalieinspektionen vill öka möjligheten för tidiga larm om farliga kemikalier. Därför föreslår myndigheten att en ny samordningsgrupp bildas. På bild: Flygflottiljen F17, Kallinge. Foto: Marcus Palmgren / BLT / TT

PFAS-föreningen begär ekonomisk ersättning från det kommunala vattenbolaget för att förgiftat dricksvatten har gått ut till Kallingeborna.

Publicerad

Dricksvattnet i orten Kallinge i Blekinge förgiftades av så kallade PFAS-ämnen, poly- och perfluorerade alkylsubstanser, från brandsläckningsskum som användes på flygflottiljen F17. Ämnena misstänks kunna skada lever, sköldkörtel och ämnesomsättning om de intas i höga halter under lång tid.

PFAS-ämnen har också förorenat dricksvatten på andra håll i landet, till exempel Uppsala och Tullinge, men Kallinge är den ort där högst halter har uppmätts.

Flera Kallingebor har gått samman och bildat PFAS-föreningen för att utkräva skadestånd och försäkra sig om kostnadsfria hälsokontroller i framtiden. Minst 50 000 kronor per person siktar föreningen på att kräva. 66 familjer har hittills ställt sig bakom kraven, som alltså kan leda till en framtida rättsprocess.

PFAS-föreningen anser att det är Försvarsmakten som bär ansvaret för att vattnet har förgiftats, men i en skrivelse riktar föreningen även krav mot det kommunala vattenbolaget Ronneby Miljö och Teknik, som har levererat förorenat vatten till Kallingeborna. ”Först och främst vill vi veta vilket ansvar Ronneby Miljö och Teknik AB tänker ta” skriver föreningen i ett pressmeddelande.

I brevet uppmanas vattenbolaget att ange sin inställning till PFAS-föreningens anspråk på kompensation.

– Det innebär en försämring av kroppen att ha förhöjda nivåer av perfluorerade ämnen i sin kropp, varför våra klienter åsamkats personskador. Dessa personskador har uppkommit till följd av en säkerhetsbrist i det av Ronneby Miljö och Teknik AB levererade vattnet, säger PFAS-föreningens advokater i pressmeddelandet.

I första hand vill PFAS-föreningen ha en uppgörelse i godo. Men om så inte sker är föreningen beredd att gå till domstol. Enligt pressmeddelandet kommer det i så fall ske inom kort.

Enligt Livsmedelsverkets preliminära riskvärdering kommer Kallingeborna inte att bli sjuka på grund av det förorenade dricksvattnet i Kallinge. Men PFAS-föreningens advokater framhåller att en amerikansk studie visar ett möjligt samband på gruppnivå mellan exponering för PFAS-ämnet perfluoroktansyra, PFOA, och njurcancer, testikelcancer, tarmsjukdomen ulcerös kolit och sköldkörtelsjukdom.

Prenumerera på Ny Tekniks kostnadsfria nyhetsbrev!