Energi

Japans första kärnkraftslösa år sedan 1966

Energibolaget Tepco bygger vågbrytare vid kärnkraftverket Kashiwazaki-Kariwa. Foto: Tepco
Energibolaget Tepco bygger vågbrytare vid kärnkraftverket Kashiwazaki-Kariwa. Foto: Tepco

Budgetåret 2014 blev det första på nära 50 år som japansk kärnkraft inte levererade någon el.

Publicerad

Uppgiften kommer från the Federation of Electric Power Companies of Japan som rapporterar att när budgetåret 2014 för Japans tio dominerande energiproducenter slutade i mars hade totalt 893,8 miljarder kilowattimmar producerats, men inte en enda av dessa kom från kärnkraft.

Av de 48 kommersiella kärnreaktorer som finns i landet, exklusive de sex i kärnkraftverket Fukushima Daiichi, hade ingen fått starttillstånd under det gångna budgetåret.

Det är första gången sedan kommersiell kärnkraft togs i bruk i landet 1966 som ingen kärnkraftel producerades under ett helt år. Alla reaktorer har varit avstängda sedan september 2013, skriver nyhetstjänsten Mainichi.

Elproduktionen under det aktuella budgetåret minskade 3,1 procent jämfört med samma period året innan. Det beror på sommartemperaturen inte var lika hög, vilket minskade användningen av luftkonditioneringsutrustning, och på att vintern var relativt mild.