Energi

Intäkterna från Teslas energilager avslöjade

Foto: Neoen
Foto: Neoen
Energilagret med Teslabatterier ligger inte långt ifrån vindkraftsparken Hornsdale Wind Farm.Foto: Neoen
Energilagret med Teslabatterier ligger inte långt ifrån vindkraftsparken Hornsdale Wind Farm.Foto: Neoen

Teslas jättebatteri i Australien gav 8,1 miljoner euro i intäkter första halvåret. Nu planeras för fler etableringar.

Publicerad

Det är nästan ett år sedan Neoen invigde sitt Teslabatteri på 100 MW/129 MWh vid den australiensiska vindkraftparken Hornsdale i delstaten South Australia. Och det tog inte lång tid innan anläggningen visade sitt värde – när den ryckte in vid ett strömavbrott.

Men även om det gav stora rubriker, är nog Neoen mest intresserad av förtjänsterna över tid. I samband med att Neoen ska börsintroduceras har finansiella detaljer i projektet blivit publicerats i en rapport. Under första halvåret 2018 har energiförsäljningen från batteriinstallationen exempelvis genererat 8,1 miljoner euro i intäkter. Investeringskostsnaden för det enorma batteriet avslöjas också: 56 miljoner euro.

Batteriet används för att jämna ut topparna i nätet samt hantera plötsliga frekvensfall, såsom det gjorde i fjol. Dock kan den snabba reaktionstiden vissa gånger vara en nackdel och företaget säger att man inte har fått kompensation för 30-40 procent av levererad extra-el.

Detta eftersom nätoperatörernas ersättningsmodeller bygger på kolkraft och den reaktionstid dessa kraftverk har. Batteriet reagerar helt enkelt för snabbt för att kompensationen ska registreras i systemet.

Av batteriets 100 MW kapacitet är 70 MW kontraktsskrivet till delstaten. Detta kontrakts rörelseresultat före skatt, räntor, nedskrivningar och goodwillavskrinvingar (EBITDA) uppges vara cirka 2,5 mijoner euro per år. De kvarvarande 30 används för att leverera el när efterfrågan är hög.

Företaget har, med erfarenheterna från Hornsdale Wind Farm i ryggen, påbörjat en ny installation i grannstaten Victoria. Denna gång är dock batteriet endast på 20 MW/34MWh, Men Renew Energy rapporterar att delstaten har upphandlat 90 procent av elproduktionen av vindkraftspark på 190 MW, samt det tillhörande batteriet.

Neoen anger att man framöver kommer fortsätta att integrera lagring i sina projekt för att försäkra sig om stabilitet vid sina sol- och vindkraftsparker. Och en stor intäktskälla man ser är nätstabilistering.

Fotnot: Texten har uppdaterats.