Energi

Helsingfors väljer svenska energilagret

Helsingfors. Foto: Yiping Feng/Ling Ouyang
Helsingfors. Foto: Yiping Feng/Ling Ouyang
Helsingfors. Foto: Jussi Hellsten
Helsingfors. Foto: Jussi Hellsten
Jan Vapaavuori. Foto: Jetro Stavén
Jan Vapaavuori. Foto: Jetro Stavén
Salt X pilotanläggning i Berlin. Foto: Salt X
Salt X pilotanläggning i Berlin. Foto: Salt X
Nanobelagt salt. Foto: Salt X
Nanobelagt salt. Foto: Salt X

Ett energilager som styrs med artificiell intelligens. Det blev ett av de vinnande koncepten i den finska uppvärmningstävlingen.

Publicerad

Mer än hälften av uppvärmningen i Helsingfors kommer från kol. Men Finland har beslutat att sluta använda kol för energiändamål år 2029.

Dessutom har både huvudstaden och landet som helhet som mål att bli koldioxidneutrala till 2035. Därför arrangerade Helsingfors nyligen den internationella tävlingen Helsinki Energy Challenge. Syftet var att få förslag på hur staden kan värmas utan kol och med så lite biomassa som möjligt.

Intresset för tävlingen var stort. Över 250 bidrag från totalt 35 olika länder skickades in.

Under tisdagen meddelades att fyra bidrag har utsetts till vinnare. Eller egentligen fem bidrag, eftersom ett belönades med ett särskilt ”erkännandepris”.

”En bred rad av lösningar”

De fyra segrande bidragen kallas Hive, Beyond Fossils, Smart Salt City och The Hot Heart. Erkännandepriset gick till CHP Consumers to Heat Produceras för att bidraget gav en ”ögonöppnande beskrivning av mångfalden i uppvärmningsutmaningen och relevanta intressenter.”

Bakom Smart Salt City står de svenska företagen Salt X Technology och Rebase Energy. Deras idé är ett nytt slags energilager som styrs med artificiell intelligens utifrån prognoser om energitillgång och energibehov. Detta kombineras med befintlig teknik, främst värmepumpar.

Salt X energilager bygger på växlingar mellan släckt och bränd kalk, kalciumhydroxid respektive kalciumoxid. Ny Teknik berättade nyligen om företagets planer på att bygga en pilotanläggning i Stockholm för att testa tekniken för upp- och urladdning av energilagret.

Salt X pilotanläggning i Berlin. Foto: Salt X
Salt X pilotanläggning i Berlin. Foto: Salt X

Företaget har utvecklat en särskild nanobeläggning som omger kalciumoxidpartiklarna. På så sätt ska materialet inte klumpa ihop sig i lagret och få en lång livstid.

De fem segrarna i Helsinki Energy Challenge får dela på en miljon euro. Team Hive får 350 000 euro och CHP Consumers to Heat Producers får 50 000 euro medan de övriga får 200 000 vardera.

– Vi förväntade oss inte att tävlingen skulle ge en lösning som får hela pusslet att gå ihop. Istället har vi nu i våra händer en bred rad av lösningar som kan hjälpa inte bara Helsinfors utan också andra städer som letar efter uppvärmningslösningar, säger Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori.

”Lösningar måste enkelt kunna förändras”

Arrangörerna konstaterar att elektriska uppvärmningslösningar var ett gemensamt tema i många av tävlingsbidragen. Utsläppsfri el är lättare att producera än utsläppsfri värme, så flera av lösningarna lutar sig mot värmepumpar.

En lärdom som arrangörerna har gjort är att framtidens uppvärmningssystem måste vara flexibla.

– Lösningar som tas i drift i dag måste enkelt kunna förändras, säger Jan Vapaavuori.

Men om några av vinnarnas idéer faktiskt kommer att förverkligas i Helsingfors är oklart.

– De exakta investeringarna är en öppen fråga, säger Jan Vapaavuori.

De vinnande bidragen

Bidrag: Hive

Avsändare: Storengy, Newheat, Engie, Plan Energy, AEE Intec, Savosolar.

Idé: Ett flexibelt system med värmepumpar, elpannor, solvärmefält och förbrukningsflexibilitet. Nya värmelager byggs.

 

Bidrag: Beyond fossils

Avsändare: VTT, Syke, Hansel, med flera.

Idé: Auktioner för uppvärmning. Med regelbundna auktioner ska den bästa uppvärmningslösningen kunna väljas på ett teknikneutralt sätt.

 

Bidrag: Smart Salt City

Avsändare: Salt X Technology, Reabase Energy.

Idé: Ett nytt slags energilager kombineras med artificiell intelligens och befintlig teknik.

 

Bidrag: The Hot Heart

Avsändare: Ramboll, Transsolar, Schneider, OP, med flera.

Idé: Tio cylindriska reservoarer med 225 meter i diameter fylls med havsvatten som värms upp av olika energikällor. Fyra cylindrar ska bli en turistattraktion i staden genom att de täcks med uppblåsbara takstrukturer, tropisk skog och varma pooler.

 

Bidrag: CHP Consumers to Heat Producers

Avsändare: Helsinki Energy Designers.

Idé: Olika typer av värmepumpar används ihop med överskottsvärme, förbrukningsflexibilitet, lagring och, om det behövs, elpannor.