Energi

Grattis, Aapua 7

- du är bäst i Sverige

Aapua vindpark i Övertorneå Foto: Övertorneå kommun
Aapua vindpark i Övertorneå Foto: Övertorneå kommun
Aapua vindpark i Övertorneå Foto: Övertorneå kommun
Aapua vindpark i Övertorneå Foto: Övertorneå kommun

Sveriges bästa vindkraftverk står på en bergstopp utanför byn Aapua i Tornedalen. Ägarna är en brokig skara miljöaktivister, ingenjörer och föreningar.

Publicerad

De 1 300 delägarna i Sveriges Vindkraftskooperativ kan gratulera sig själva i dag.

Deras vindkraftverk Aapua 7 - eller aggregat 815, som det benämns i den officiella statistiken - är det mest effektiva i Sverige.

Kooperativet består till största del av privatpersoner, men också daghem, bostadsrättsföreningar, lantbruk, ideella föreningar och några företag.

Göran Ronsten, som sitter i styrelsen, blir glad men inte särskilt överraskad när han hör nyheten.

- Jo, det är bra snurr på vårt verk, säger han och skrattar.

Rekordverket i Tornedalen har en så kallade kapacitetsfaktor på 0,368, vilket är långt över genomsnittet på drygt 0,2.

Men så står det också placerat på en fjälltopp där det blåser ofta och mycket.

Det är alltså ingen slump att fem av tio aggregat på Ny Tekniks topplista finns i Aapua. Totalt består vindkraftparken i Tornedalen av sju verk.

När projekteringsbolaget Vindkompaniet började planera för bygget runt år 2000 var det många i branschen som tvivlade på att vinden skulle räcka till. Men efter flera mätningar av vinden gick till slut Siral System in och hjälpte till att sälja projektet.

För tre år sedan reste danska Vestas sju vindkraftverk på 1,5 MW på bergstopparna runt dalen och Siral tog på sig ansvaret för driften.

Aapua är visserligen ett riktigt blåshål, men Peter Sirland på Siral menar att underhållet är minst lika viktigt för ett bra resultat.

- Det gäller att sköta grejerna noggrant och snabbt få tekniker på plats om något går sönder, säger han.

Vardagsreparationerna sköter elektrikern Kent Larsson från Övertorneå.

- Vi har det bra här i Aapua, säger Kent Larsson. Sjöarna i trakten lägger sig tidigt, sedan har vi för det mesta en torr och kall vind, som inte ställer till med så stora problem.

Vindkompaniet väntar nu på att få tillstånd att bygga upp till nitton nya vindkraftverk strax väster och söder omden nuvarande vindkraftparken.

Så beräknades verkens effekt

*Sveriges Vindkraftkooperativ Ekonomisk Förening (SVEF) bildades 1998.

*Förutom vindkraftverket i Aapua äger kooperativet vindkraftverk i Falkenberg, utanför Vadstena, Motala och på norra Gotland.

*Medlemmarna kan köpa el för 23 öre per kWh. Med miljöbonusen på 2 öre blir det ett nettopris på 21 öre per kWh.

Topplistan över de svenska vindkraftverken bygger på statistik från Vindforsk, ett forskningsprogram som finansieras av Energimyndigheten och företag i vindkraftsbranschen. Kapacitetsfaktorn, som ligger till grund för listan, är enkelt uttryckt hur stor andel av den teoretiska maxkapaciteten som vindkraftverken uppnått. Eftersom kapacitetsfaktorn tar hänsyn till generatorns storlek kan man jämföra prestanda hos stora och små verk. Ny Tekniks lista bygger på siffror från 2006. Vindforsk publicerar också månadsrapporter.