Energi

Glöm batterier - de ska lagra el i luften

Foto: Gravitricity
Foto: Gravitricity
Foto: Gravitricity
Foto: Gravitricity

Glöm batterier med konfliktmetaller, ett skotskt företag vill lagra energi – i luften. Gravitricitys plan är att använda gamla gruvschakt och gravitation för att hamstra energi. Nu har företaget fått sju miljoner i bidrag för att försöka förverkliga idén.

Publicerad

Det är simpel fysik – att använda gravitationen och att omvandla lägesenergi till elektricitet. Men Gravitricity har skalat upp det rejält. I stället för att koppla ihop vindkraftverk med stora dyra batterier, är planen att koppla kraftverken till massiva vikter som hänger i gamla gruvschakt. Om det hela går vägen hoppas företaget att deras teknik dels ska kunna ge grön el, men även blåsa liv i gamla gruvsamhällen.

Myndigheten Innovate UK har gett 650 000 pund, motsvarande 7,2 miljoner kronor för fortsatta studier, skriver bland andra The Engineer, och nu hoppas Gravitricity på att man ska lyckas locka fler finansiärer.

I takt med att vi världen över genererar allt mer elektricitet från intermittenta förnybara energikällor, växer behovet av tekniker som kan lagra energin under perioder med låg efterfrågan – och skicka ut den snabbt när det behövs, skriver företaget på sin hemsida.

I grund och botten går tekniken ut på att använda en rejäl klockvikt på upp till 3 000 ton. Denna hänger i ett schakt och är kopplad till olika vinschar. Energi är antingen absorberad eller genererad genom att höja eller sänka vikten. Tanken är att just kunna ta hand om överproducerad vindkraftenergi.

Systemet är dimensionerat för att fungera i schakt från 150 till 1 500 meter. För att öka kapaciteten tänker man sig att man trycksätter schaktet.

Enligt Gravitrcity så ska tekniken producera el i spannet mellan 1-20 MW och ha en driftstid på mellan 15 minuter och åtta timmar.

Nyckeln i systemet är att hitta bra hål att hänga vikter i. Under 2018 kommer man att bygga ett designsystem på 250 kW för att visa att konceptet fungerar. Därefter ska man få tillgång till en övergiven gruva och få till en fullskaleprototyp till 2020.

Teknologin är intressant, den är enkel kostnadseffektiv och det finns ingen risk att kapaciteten försämras efter ett visst antal cykler. Men det finns baksidor. Den kräver som sagt att man har tillgång till stora schakt och att gräva nya är inte billigt.