Energi

Gillbergs metanolfabrik stöttas av transportjätte

Så här kommer Gillbergs metanolfabrik att se ut.
Så här kommer Gillbergs metanolfabrik att se ut.
Björn Gillberg Foto: Lasse Forsberg
Björn Gillberg Foto: Lasse Forsberg

Entreprenören Björn Gillberg har kommit ett steg närmare sin dröm att bygga en metanolfabrik i Hagfors i Värmland. I den pågående aktieemissionen har åkerijätten TRB gått in med kapital.

Publicerad

Björn Gillberg drog igång Värmlandsmetanol för snart två år sedan och har gjort ett par emissionen under resans gång. Drygt 130 aktieägare har hittills gått med i projektet och nu kommer ytterligare ett antal nya i samband med den pågående emissionen.

- I höst ska vi sedan göra en större nyemission, en private placement, och runt årsskiftet planerar vi för en börsintroduktion, säger Björn Gillberg.

"Vill stött teknikutvecklingen"
- Vi ser det som mycket angeläget att stödja teknikutvecklingen för förgasning av biomassa eftersom vi inom en snar framtid måste ställa om våra energistystem, både av miljöskäl och på grund av tillgången till energi, säger Jan-Olof Arnäs, vd för TRB Sverige i ett pressmeddelande.

TRB är ett paraplybolag för 16 stora, regionala transportföretag som tillsammans har 7 400 lastbilar och omsätter 12 miljarder kronor.

Jan-Olof Arnäs vill dock inte säga hur stor del av nyemissionen i företaget Värmlandsmetanol som TRB tecknat sig för, annat än att det är ett ”rejält belopp”.

Värdefullt know how
Nyemissionen är totalt på 162 160 aktier för 50 kronor styck, det vill säga totalt 8,1 miljoner kronor. Det ger ett värde på hela företaget på 28 miljoner kronor efter emissionen.

Värderingen grundar sig, enligt Björn Gillberg på följande punkter:

1.Företagets upparbetade kunskaper (know how)

2.Gjorda förstudier

3.Miljökonsekvensbeskrivningen

4.Riskstudier

5.Tekniska utredningar

6.Pågående fördjupad förstudie

7.Förvärvet av Uddeholmsbolagets gamla brukskontor och mark för metanolfabriken

8.Optionen på Hagfors kommuns fjärrvärmepannor, som Värmlandsmetanol tar över i utbyte mot att man förser fjärrvärmenätet i Hagfors med varmvatten.

"Tiden arbetar för oss"
Projektet går ut på att förgasa skogsråvara till en syntesgas och sedan omvandla den till flytande metanol för låginblandning i bensin.

- I den första fabriken blir det bara metanol för bensininblandning men i nästa fabrik ska vi även göra för diesel. Det är samma grundteknik när det gäller förgasningen. Det är bara slutsteget som är annorlunda, säger Björn Gillberg.

Han säger att han och hans framlidne kompanjon argumenterat för att göra ett inhemskt drivmedel i 30 år vid det här laget.

- Först nu faller alla bitar på plats - oljepriset är skyhögt, etanol av vete och majs har fått sig en törn, bensinpriserna och dieselpriserna stiger med raketfart.

- Tiden arbetar för skogsbaserat, svenskt fordonsbränsle, säger Björn Gillberg till Ny Teknik.

Han beskriver tekniken och sitt projekt i en niosidig promemoriasom ligger på Värmlandsmetanols hemsida.

TRB har tagit fram ett omfattande dokument om alternativa fordonsbränslen och lagt ut på sin hemsida.Ett av deldokumenten handlar om förgasning.