Energi

Gamla datorskärmar blir ny led-belysning

En skärm från en platt TV har blivit en designarmatur som sprider ljus uppåt och neråt. När ljuset släcks blir skärmen genomskinlig. Foto: Design BOID AB.
En skärm från en platt TV har blivit en designarmatur som sprider ljus uppåt och neråt. När ljuset släcks blir skärmen genomskinlig. Foto: Design BOID AB.
Lampa av bildskärm.
Lampa av bildskärm.
Takbelysning av gamla datorskärmar.
Takbelysning av gamla datorskärmar.

Tidigare värdelösa delar i gamla uttjänta platteveapparater och bildskärmar förvandlas till högtekniska belysningsarmaturer. Det började som ett forskningsprojekt på Chalmers och har nu nått kommersiell status i Gävle.

Publicerad

Om den här texten är det sista du läser på din bildskärm (innan du lämnar den till återvinning) kan det vara trösterikt att veta att det finns ett liv efter detta. I alla fall för bildskärmen, som förvandlas till ny avancerad led-belysning. Det är Chalmers Industriteknik som tillsammans med företaget Två Punkt Ett har utvecklat den nya armaturen.

– Bildskärmarna demonteras för hand. Sedan tar vi tillvara den optiska ljusledaren, difussionsfilter och milkroprismatiska ljusspridningsfilmer av plast. De här plastdetaljerna har ett lågt materialvärde men ett högt komponentvärde. De är dyra att tillverka men som skrot är de nästan värdelösa, säger Johan Felix på Chalmers Industriteknik.

I nästa led monteras de återvunna komponenterna i en kassett med nya ljusdioder och styrelektronik, och vips har den gamla bildskärmen förvandlats till en högteknisk belysningsarmatur.

– Mikroprismatiska filmer är enormt dyra att få tag på så utan det här återvinningsprojektet hade vi aldrig haft tillgång till så avancerad teknik, säger Joel Smedberg, vd för företaget Två Punkt Ett som bygger de färdiga armaturerna.

Verksamheten är ännu i sin linda. Just nu monterar man cirka 100 armaturer i månaden, men produktionen kan lätt tiofaldigas. Kunderna är i första hand skolor och företag. De färdiga armaturerna är tämligen enkla i sin design, fyrkantiga lysande plattor. Det är själva ljuset som är märkvärdigt: Flimmerfritt, 4 000 kelvingrader och med en frekvenskurva som gör det optimalt att arbeta i.

– Särskilt skolor har ett stort problem med belysningen. Högkvalitativt ljus gör att man presterar bättre, säger Joel Smedberg.

En enstaka bildskärmslampa kostar nu ungefär som en ny bildskärm. Joel Smedberg räknar med att priset ska sjunka när produktionen skalas upp. Två Punkt Ett vill i egentligen inte sälja lampor utan ljus.

– Vi säljer ljus per kvadratmeter, som en funktion. Lamporna är moduluppbyggda så vi kan byta och uppgradera delar i dem med tiden, säger Joel Smedberg.

Bildskärmslamporna testas nu på ett par skolor i Gävle.

Projektet att skapa mer hållbar återvinning av LCD-skärmar från platt-TV och datorskärmar började med en förstudie 2009 och har finansierats av bland annat energimyndigheten och Vinnova. Chalmers Industriteknik har varit samordnare.

I Sverige går tusentals ton gamla datorskärmar och platta TV-apparater till återvinning varje år.