Fortsatt boom för solcellsanläggningar i Sverige

2020-03-31 10:12  
Foto: Ernad Habibovic/TT

Antalet solcellsanläggningar i Sverige fortsätter att öka i mycket hög takt, om än från låga nivåer. Och coronakrisen kanske inte enbart får negativa effekter, enligt branschföreningen Svensk Solenergi.

Under förra året ökade antalet nätanslutna solcellsanläggningar med nästan 19 000 till totalt 44 000 anläggningar, enligt Energimyndigheten. Som resultat steg den installerade effekten med cirka 70 procent till närmare 700 megawatt.

– Det är mer än vi hade förväntat oss, säger Jeffrey Berard, statistiker på Energimyndigheten.

Mindre solcellsanläggningar, sådana som byggs på vanliga villatak, står för merparten av ökningen – ett resultat av att en bredare krets än ”hobbyisterna” fått upp ögonen för solceller, enligt Berard.

Inget efterfrågetapp

Enligt Anna Werner, vd för Svensk Solenergi, har den starka utvecklingen fortsatt under inledningen av 2020, trots coronapandemin. Leveranserna från Kina börjar komma igång igen, i takt med att fabriker som varit stängda återupptar sin produktion. Och trots dystra signaler om konjunkturen verkar kunderna överlag finnas kvar – frånsett något enstaka fall av personalneddragningar syns inga tecken på minskad efterfrågan, än så länge.

Läs mer: Nu börjar Ikea sälja solceller

Hon tror att branschen kan visa sig motståndskraftig mot pandemin. Samtidigt som smittan haft en kraftigt negativ påverkan på ekonomin har den spätt på "preppermentaliteten", det vill säga intresset för självförsörjning inom olika områden, säger Anna Werner.

– Man vill göra sig mindre beroende av andra. Och då är det här att producera sin egen el intressant.

Elskatt hämmar

Inte heller osäkerheten kring det statliga investeringsstödet för solceller – redan i januari kom signaler om att årets anslag började tryta – verkar kunna bryta den uppåtgående kurvan. Ansökningarna fortsätter att strömma in till Energimyndigheten.

Vad som däremot ser ut att hindra en ännu starkare tillväxt är att solelsproducenterna måste betala energiskatt, även om elen produceras för eget bruk. Bara anläggningar med en installerad toppeffekt under 255 kilowatt är undantagna från detta krav, och det syns i statistiken:

– Det är väldigt många anläggningar på mellan 20 och 255 kilowatt, men efter det är det väldigt få, säger Jeffrey Berard.

Inte minst inom lantbruket tycks energiskatten vara en hämsko.

– Vi har fått in klagomål från lantbrukare som säger att de har mycket outnyttjad takyta på grund av den där gränsen.

Fakta: Solceller och solfångare

Solceller består av ljuskänsligt så kallat halvledarmaterial som omvandlar energin i solinstrålning till el.

Paneler som i stället omvandlar solinstrålningen till värme kallas för solfångare.

Solceller har sedan 1970-talet använts i Sverige för att producera el till exempelvis båtar, husvagnar, sommarstugor och fyrar. De senaste åren har intresset ökat för att bygga solcellsanläggningar kopplade till elnätet.

Källa: Energimyndigheten

Mats Rörbecker/TT

Mer om: Solceller

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt