Energi

Första steget mot förbud av mikroplast

Rakkräm är en av de produkter där mikorplaster kan förekomma. Foto: Anders Wiklund / TT
Rakkräm är en av de produkter där mikorplaster kan förekomma. Foto: Anders Wiklund / TT
Åsa Romson Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet
Åsa Romson Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet
Mikroplast finns i bland annat nagellack Foto: Pixbay
Mikroplast finns i bland annat nagellack Foto: Pixbay

Mikroplast i kosmetiska produkter som kan sköljas av bör förbjudas i Sverige. Det föreslår Kemikalieinspektionen i den utredning som nyss överlämnades till regeringen.

Publicerad

UPPDATERAD. Regeringen vill minska spridningen av mikroplast i miljön. Som en del i det arbetet fick Kemikalieinspektionen i början av förra året i uppdrag om undersöka om det är lämpligt och möjligt att förbjuda de små plastkornen i kosmetika. Hit räknas allt från smink till tandkräm och duschkrämer.

Fredag 15 januari klockan 13 överlämnades utredningen till miljöminister Åsa Romson (MP). Förslaget är i linje med den lag som togs i USA i december.

– Vad jag kan se vid en snabb genomgång harde  kommit fram till ett tydligt förslag som är väl underbyggt, säger Åsa Romson.

Kemikalieinspektionen föreslår att regeringen ska förbjuda försäljning av kosmetiska produkter som sköljs av och som innehåller mikrokorn av plast . Förbudet ska gälla från och med första januari år 2018.

Förutsättning är att ytterligare åtgärder mot större källor till mikroplaster i sjöar och hav utreds och genomförs. Mikroplast från kosmetika bara utgör en liten andel av den totala mängden mikroplast som förs ut i haven.

Utredningen förslår också att Sverige fortsätter att verka för en gemensam EU-reglering. När en sådan eventuellt är på plats bör ett svenskt förbud anpassas till den.

– Det finns inget annat land i EU ännu som har förbjudit mikroplaster i kosmetika. Om vi ska ta ett nationellt förbud måste vi notifiera det (anmäla, reds anm) till EU. Då måste man också redovisa att det här är en åtgärd som man gör tillsammans med andra åtgärder för att bekämpa problemet med mikroplast.

Åsa Romson ska nu ta kontakt med kollegor i de EU-länder som hon vet jobbar med att försöka få till en reglering på EU-nivå. Hon är också väl medveten om att det inte bara är mikroplaster från kosmetika som sprids till havet. Naturvårdsverket fick därför i höstas i uppdrag att kartlägga och prioritera vilka källor i Sverige som i första hand bör åtgärdas för att minska utsläppen av mikroplast. Utredningen ska vara klar i sommar.

– Uppdraget till Naturvårdsverket är att också titta på större plaster som dels kan vara en källa till mikroplaster men också ställa till problem i ett större sammanhang.

Enligt kemikalieinspektionen är det juridiskt möjligt för Sverige att införa ett nationellt förbud eftersom kosmetikaförordningen i EU inte omfattar miljöeffekter. Inte heller kemikalieförordningen Reach sätter stopp för nationella regler som förbjuder mikroplast i kosmetiska produkter.

Utredningen konstaterar också att branschen själv kommit långt i arbetet att fasa ut mikroplasterna ur kosmetiska produkter, men att den är långt ifrån färdig. I oktober innehöll 36 av 90 produkter med kroppsskrubbande funktion fortfarande mikrokorn av plast.

Merkostnaderna för företagen i branschen bedöms också bli begränsade. Förslaget i stort sett ligger i linje med branschens egna, frivilliga åtagande konstaterar Kemikalieinspektionen