Energi

Första cyklonförgasaren i drift

Enligt tillverkaren är cyklonförgasaren utanför Piteå den första i världen. Foto: Maria Fäldt
Enligt tillverkaren är cyklonförgasaren utanför Piteå den första i världen. Foto: Maria Fäldt

En cyklonförgasare som ger el och värme har tagits i drift utanför Piteå. Först i världen, enligt tillverkaren.

Publicerad

Pite Energis kraftvärmeverk i Hortlax är den första användaren av en ny svensk cyklonförgasare från företaget Meva Energy.

- Det här är världens första kommersiella kraftverk baserat på cyklonförgasning av biobränsle, säger Niclas Davidsson, som är affärsutvecklare på företaget.

Tekniken har rötter i forskning på Luleå Tekniska Universitet. Precis som i andra förgasnings-kraftverk så förgasas först biobränslet. Syngasen kyls och renas innan den förbränns för att driva en gasmotor eller en gasturbin som ger el. Överskottsvärmen utvinns och används som fjärrvärme.

Det unika med Mevas teknik är att förgasningen görs i en så kallad cyklonreaktor. En blandning av luft och finfördelat biobränsle blåser in i en cylinder i hög hastighet. När blandningen träffar cylinderns innervägg trycks partiklarna runt av centrifugalkraften, och en virvel bildas. Bränslet rör sig nedåt i cylindern, medan det delvis förbränns så att det bildas gas. Den lätta gasen samlas i mitten där den leds ut via ett rör.

- Tekniken gör det ekonomiskt lönsamt med småskaliga kraftvärmeverk. Det är dessutom unikt att vi kan använda pulver eller spån som bränsle, säger Niclas Davidsson.

Han berättar att företaget har förgasat en rad bränslen med gott resultat i en pilotanläggning i Energitekniskt centrum i Piteå. Träspån, torv, risskal, halm och bark till exempel.

I anläggningen som nyligen tagits i drift i Hortlax är bränslet träpellets. Den maximala effekten är 1,2 MW el och 2,4 MW värme. Energiproduktionen är 8 000 MWh el och 19 000 MWh värme per år.

Kraftvärmeverket skulle egentligen ha börjat producera el och värme redan för några år sedan. Men projektet blev försenat.

- Det är en väldigt komplex anläggning, och med facit i hand såldes den för tidigt. Det behövdes fler ingenjörstimmar för att dimensionera förgasare och värmeväxlare. Men nu är den i drift, säger Niclas Davidsson.

Han berättar att företaget har förfrågningar från bland annat Sverige, Grekland, Slovenien och Nederländerna.


Följ Ny Teknik på Facebook!


Prenumerera på Ny Tekniks kostnadsfria nyhetsbrev – direkt till din mejl!