Energi

Forskare: Hundra procent förnybart 2050

Foto: All over press
Foto: All over press

Om lite mer än 30 år kan de flesta av världens länder klara sig med enbart förnybar energi, enligt en färdplan som forskare från Stanforduniversitet tagit fram.

Publicerad

Genom att investera stort i vindkraft, solenergi, vattenkraft och geotermisk teknik kan 139 länder i världen redan 2030 klara sin energiförsörjning till 80 procent från helt förnybara energislag. Och 2050 kan hela energiförsörjningen klaras med enbart förnybar energi.

De slutsatserna dras i en rapport som 27 forskare med Stanfordprofessorn Mark Z Jacobson i spetsen publicerar i den vetenskapliga tidskriften Joule.

Frågan som forskarna ville undersöka var: Går det att med i huvudsak dagens teknik och viss teknikutveckling att ersätta allt energibehov? Det inbegriper även fordonsbränslen för alla typer av transporter, även sjöfart och luftfart. Och är det ekonomiskt möjligt?

Forskargruppens svar är ja på båda frågorna, och ritar upp en färdplan för omställningen. De har i sin analys tittat på energibehoven för industri, transportsektor, uppvärmning och kylning, jordbruk, skogsbruk och fiskeindustrin. De 139 länder som ingår i studien har valts ut för att det finns tillräcklig data samlade genom internationella energiorganet IEA. Länderna står tillsammans för 99 procent av världens utsläpp av koldioxid.

Läs mer:

De 139 länderna kan också bli i stor utsträckning självförsörjande på energi, genom att använda de naturresurser och möjligheter som finns inom landet, enligt forskarna. De drar också slutsatsen att en stor fördel i en omställning är att ha stora landytor, medan små men tätt befolkade nationer som är omgivna av hav har svårast att gå över helt till förnybar energi – till exempel Singapore.

Omställningen skulle ge många positiva konsekvenser, enligt forskarna. Lägre nivåer av luftföroreningar gör att mellan 4 och 7 miljoner dödsfall varje år kan undvikas, stora kostnader för sjukvård och hälsoproblem relaterade till miljöproblem och klimatförändringar sparas in och omställningen skulle skapa över 24 miljoner nya jobb.

Förutom miljömässiga fördelar minskar energibehovet totalt, enligt studien. Genom att olja, gas och uran inte längre behöver utvinnas, raffineras eller transporteras minskar världens energibehov med 13 procent, menar forskarna.

De 27 forskarna räknar inte in kärnkraft eller bioenergi som förnybara energislag. Kärnkraftverk tar lång tid och kräver stora investeringar att bygga, att det finns stora risker förknippade med energislaget, som risken för härdsmältor eller i hanteringen av avfallet.

Bioenergi har uteslutits på grund av att det för med sig luftföroreningar och orsakar betydligt mer koldioxidutsläpp än vind-, sol- och vattenkraft.