Energi

Experten: Ohållbart fokusera på sysselsättning

Mattias Goldmann, vd, gröna och liberala tankesmedjan Fores.
Mattias Goldmann, vd, gröna och liberala tankesmedjan Fores.

Mattias Goldmann, vd på Fores med 2030-sekretariatet, tycker inte att kärnkraftsindustrins arbetsgivarroll är relevant.

Publicerad

Mattias Goldmann tycker det är ohållbart att ”gå in och värna en bransch” av hänsyn till sysselsättningen.

– Svensk närtidshistoria visar, att på sikt skadar det arbetsmarknaden. Vi vet vad som hände när staten subventionerade varvs- och textilindustrierna, och samma sak skulle hända med kärnkraften: plötsligt står man där med föråldrade reaktorer som måste stängas väldigt snabbt, säger han.

Kärnkraftsindustrin anser sig inte be om subventioner, bara om att slippa en straffskatt som snedvrider konkurrensen gentemot andra energislag?

– Vi har ingen ren konkurrens mellan energislagen, ingen millimeterrättvisa. Effektskatten kanske inte är klockren. Men eftersom kärnkraftsindustrin inte på långa vägar betalar det fulla priset för vad slutförvaringen kostar, så är den i praktiken subventionerad i den änden. Och då tycker jag de borde tala med lite mindre bokstäver om effektskatten.

Läs mer:

Mattias Goldmann håller dock med om att arbetskraftsdimensionen är viktig att ha med i debatten.

– Men eftersom ingen vill att vi ska ha kvar kärnkraften i evig tid, bör vi hellre fokusera på omställning till nya arbetstillfällen i andra energislag, säger han.

Fortum framhåller att vindkraft och solenergi inte medför lika många arbetstillfällen, förutom under uppbyggnadsfasen?

– Men bioenergin är arbetskraftsintensivare än kärnkraften. Och bioenergin är ju jord- och skogsbruk, en sektor som många lämnar idag eftersom det är svårt att få lönsamhet i den. Jord och skog finns dessutom i hela Sverige, inte på några få orter som kärnkraftverken, säger Mattias Goldmann.

Gilla Ny Teknik på Facebook