Energi

Ett steg närmare olika elpriser

Svenska kraftnät föreslår att Sverige delas upp i fyra olika områden, med olika elpriser. Det kan innebära ett högre pris för många svenska konsumenter.

Publicerad

Prisområdena ska göra marknaden mer effektiv och skapa ett jämnare flöde i det svenska elsystemet, hoppas Svenska Kraftnät (SVK).

Men förslaget möts av stark kritik från elbranschens organisation Svensk Energi

- Den omedelbara följden blir högre priser i södra Sverige och lägre i norra Sverige. Uppemot 90 procent av de svenska elkunderna riskerar därför att få högre elräkningar. Detta drabbar även stora delar av basindustrin, säger Svensk Energis vd Kjell Jansson.

I rapporten slår SVK själva fast att ”en marknadsdelning i Sverige kommer att medföra högre elpris i den södra delen av landet än i den norra.”

Däremot tror inte SVK att skillnaderna blir så stora. Affärsverket räknar med en prisskillnad på cirka 0,5 öre per kWh mellan den nordligaste och sydligaste delen av Sverige.

Förslaget att införa prisområden aktualiserades nyligen när EU- kommissionen kritiserade SVK för att bryta mot EUs konkurrensregler genom att minska på exporten av el till förmån för svenska elkunder.

Redan då föreslog SVK att Sverige skulle införa ett system med olika pris på el i olika delar av landet.

Rapporten om prisområdena är gjord på uppdrag av regeringen. Formellt beslut i frågan kommer att fattas före årsskiftet.

(Uppdaterad version)