Energi

Elprisstödet – här är allt du behöver veta

Hur mycket elprisstöd får jag i den första omgången? Och andra omgången? Frågorna om elprisstöd är många. Foto: TT
Hur mycket elprisstöd får jag i den första omgången? Och andra omgången? Frågorna om elprisstöd är många. Foto: TT

Regeringen har nu fattat beslut om det andra elstödet, som går till hushåll i hela Sverige. Pengarna ska börja betalas ut under våren, men inget datum är spikat ännu. Här reder vi ut 19 vanliga frågor om elstöden.

Publicerad Uppdaterad

Vem får elprisstödet i första omgången?

För att få det första elstödet måste du uppfylla tre kriterier:

 • Du ska vara en elanvändare, som köper el för eget bruk i Sverige. Det kallas att du är en ”elslutskund”, och i den gruppen ingår inte bara privatpersoner utan även exempelvis företag, föreningar och samfälligheter.
 • Du ska ett eget avtal med ett elnätsföretag för en så kallad uttagspunkt vid en viss tidpunkt, som kallas brytpunkt. Stödet kommer att gå till det personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer som stod på elnätsavtalet den 17 november 2022.
  Vad är uttagspunkten då? Jo, uttagspunkten är anslutningen mellan din elanläggning och ditt elnätsföretag elnät.
 • Din elanläggning ska vara ansluten till elnätet i södra Sverige, i elområde SE3 eller SE4.

Vilka får INTE elprisstöd i första omgången?

Det finns tre grupper som inte får något elstöd enligt den första modellen:

 • Elanvändare i de två norra elområdena SE1 och SE2 blir utan. Stödet beräknas utifrån användarens förbrukning från 1 oktober 2021 till 30 september 2022 i elområden där medelpriset var högre än ett så kallat ”nationellt referenspris” på 75 öre per kWh. Och elens medelpris var inte ”tillräckligt högt” i norra Sverige under den perioden. I SE1 och SE2 låg medelpriset på 43 respektive 46 öre per kWh. (Se fråga om nationellt referenspris.)
 • Om el ingår i din hyra kommer inga stödpengar att betalas direkt till dig. Du har ju inget eget elnätsavtal. Men din hyresvärd eller bostadsrättsförening, som får stödet, kan naturligtvis välja att dela ut pengarna till dig och dina grannar.
 • Personer på EU:s sanktionslista får inga stödpengar.

Vem får elprisstödet i andra omgången?

Regeringen meddelade 9 januari att det ska tas fram ytterligare ett elprisstöd. Det ska gå till hushåll i hela Sverige, alltså i alla fyra elområden. Stödet ska baseras på elförbrukning och elpris under november och december 2022. Ersättningen ska delas ut till hushåll där elpriset i snitt har legat över 75 öre per kWh de månaderna.

Svenska kraftnät fick i uppdrag att utforma en modell, och den 30 januari lämnade Svenska kraftnät in en ansökan till Energimarknadsinspektionen, Ei. Den tredje februari gav Ei grönt ljus. Maximalt 10 miljarder kronor får betalas ut till den fysiska person som hade ett eget elnätsavtal den 31 december 2022 för den uttagspunkt där el förbrukades under november-december 2022.

Även det andra elprisstödet betalas ut av Försäkringskassan. Utbetalningarna ska påbörjas under våren, enligt regeringen.

Stödet omfattar inte företag eller juridiska personer.

El-element. Foto: Hasse Holmberg/TT
El-element. Foto: Hasse Holmberg/TT

Nationellt referenspris – vad är det?

Det första elstödet betalas ut i elprisområden där elens medelpris under tidsperioden från oktober 2021 till september 2022 var högre än ett så kallat ”nationellt referenspris”.

Svenska Kraftnät har räknat fram att det nationella referenspriset är 75 öre per kWh. Den prisnivån är ungefär 25 procent högre än det högsta medelpriset under de senaste tio åren.

Hur mycket elprisstöd får jag i första omgången?

Det beror på var du bor.

 • I elområde SE3 var medelpriset 125 öre per kWh el under perioden oktober 2021 till september 2022. Det är 50 öre mer än det nationella referenspriset på 75 öre per kWh, se fråga 3. Du får därför 50 öre för varje kWh du förbrukat under perioden.
  Så här räknar du ut din ersättning i SE3:
  0,5 kronor x (din elförbrukning i kWh från 1 oktober 2021 till 30 september 2022.
  Om du exempelvis bor i Eskilstuna och använde 20 000 kWh så får du alltså 10 000 kronor.
  Det finns inget maxtak för det här stödet.
 • I elområde SE4 var medelpriset på el 154 öre per kWh under perioden oktober 2021 till september 2022. Det är 79 öre mer än det nationella referenspriset på 75 öre per kWh. Du får därför 79 öre för varje kWh du förbrukat under perioden.
  Så här räknar du ut din ersättning i SE4:
  0,79 kronor x (din elförbrukning i kWh från oktober 2021 till september 2022)
  Bor du i Ystad och använde 20 000 kWh så kan du se fram emot 15 800 kronor.
  Det finns inget maxtak för det här stödet.
 • Bor du i norra Sverige i elområde SE1 och SE2 får du inga pengar alls i första omgånen oavsett hur mycket el du använde.

Varför får hushåll i norra Sverige inget elprisstöd i första omgången?

Stödet i den första omgången beräknas utifrån användarens förbrukning från 1 oktober 2021 till 30 september 2022 i elområden där medelpriset var högre än ett så kallat ”nationellt referenspris” på 75 öre per kWh. Och elens medelpris var inte ”tillräckligt högt” i norra Sverige under den tolvmånadersperioden.

I SE1 och SE2 låg medelpriset på 43 respektive 46 öre per kWh, långt under det nationella referenspriset, under den aktuella tolvmånadersperioden. (Se fråga om nationellt referenspris.)

Hur mycket elprisstöd får jag i den andra omgången?

Regeringen meddelade 9 januari att det ska tas fram ytterligare ett elprisstöd som baseras på elförbrukning och elpris under november och december 2022. Svenska kraftnät har tagit fram en modell som presenterades den 30 januari och godkändes av Energimarknadsinspektionen 3 februari. Den 9 mars beslutade regeringen om en förordning som träder i kraft 27 mars. Planen är att Försäkringskassan ska börja betala ut pengarna under våren.

Ersättningen går till hushåll där elpriset i snitt har legat över 75 öre per kWh under de två månaderna. Därmed inkluderas hushåll i hela Sverige, alltså i alla fyra elområden. Detta eftersom snittpriset låg över 75 öre per kWh i hela landet.

I förslaget finns inget tak för stora elförbrukare, något som tidigare har diskuterats.

Så här beräknas stödet för de olika elområdena:

 • I elområde SE1 och SE2 får du 90 öre per kWh för 80 procent av din uppmätta elförbrukning under november och december 2022.
 • I elområde SE3 får du 126 öre per kWh för 80 procent av din uppmätta elförbrukning under november och december 2022.
 • I elområde SE4 får du 129 öre per kWh för 80 procent av din uppmätta elförbrukning under november och december 2022.

Vilket elområde bor jag i?

Sverige indelades 2011 i fyra elområden från norr till söder. På kartan kan du se indeldningen för de fyra områdena SE1–Luleå, SE2–Sundsvall, SE3–Stockholm samt SE4–Malmö.

Elprisområden i Sverige. Illustration: Jonas Askergren
Elprisområden i Sverige. Illustration: Jonas Askergren

Får jag elprisstöd för fritidshuset också förutom permanentbostaden?

Jajamän. Förutsatt att du har egna avtal med elnätsföretaget både därhemma och i sommarstugan, köper el för eget bruk – och båda husen finns i elnätet i södra Sverige, i elområde SE3 eller SE4.

Kraven beskrivs mer utförligt i första frågan. om vem som får elprisstödet.

Jag har fast elpris – får jag elprisstöd ändå?

Svar ja. Om du uppfyller kraven i fråga 1 så kommer du att få stöd. Din uttagspunkt ska vara ansluten till elnätet i elområde SE3 eller SE4, du ska ha ett eget avtal med elnätsägaren och köpa el för eget bruk.

Bor du exempelvis i Malmö får du 79 öre för varje kWh du förbrukat från oktober 2021 till september 2022 – oavsett vad du har betalat för elen.

Får jag stöd om elen ingår i min hyra?

Nej, om elen ingår i din hyra kommer inga stödpengar att betalas direkt till dig. Du har ju inget eget elnätsavtal.

Men din hyresvärd eller bostadsrättsförening, som får stödet, kan så klart välja att dela ut pengarna till dig och dina grannar.

Solceller på en villa i Uppsala. Arkivbild. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Solceller på en villa i Uppsala. Arkivbild. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Jag har solceller och har både använt och sålt solel – hur stort blir elprisstödet?

Samma regler gäller för dig som för alla andra: du får stöd för den mängd el som din elanläggning har tagit ut från elnätet under perioden oktober 2021-september 2022. Men du får inget stöd för den egenproducerade elen som du har sålt till elnätet eller själv använt.

Din elmätare håller koll på mängden el som tas från elnätet och hur mycket el som matas till elnätet. Om du under tolvmånadersperioden tog ut 15 000 kWh från elnätet så kommer du att få stöd för 15 000 kWh, oavsett hur mycket el från dina solpaneler som du sålde och använde för eget bruk.

Jag har ett hembatteri som jag har laddat med el från nätet – hur påverkar det elprisstödet?

Samma regler gäller för batteriägare som för alla andra elanvändare i elområde SE3 och -4: du får stöd för den mängd el som din elanläggning har tagit ut från elnätet under perioden oktober 2021-september 2022.

Detta gäller även om du har ägnat dig åt så kallat energiarbitrage, som innebär att man köper och säljer el från nätet för att tjäna pengar på prisskillnader. Om du under tolvmånadersperioden exempelvis tog ut 25 000 kWh från elnätet så kommer du att få stöd för 25 000 kWh, oavsett hur stor andel av elen som du sålde tillbaka till nätet.

Hur får jag elprisstöd i den första omgången för tolvmånadersperioden oktober 2021-september 2022 ?

Du behöver inte ansöka om elstödet eller kontakta vare sig Svenska kraftnät, ditt elnätsbolag eller Försäkringskassan, som hanterar utbetalningen av stödpengar till hushåll.

Om någon skulle kontakta dig och be dig identifiera dig med bank-id för att få ut dina pengar så rör det sig om ett bedrägeriförsök.

Försäkringskassan har byggt ett helt nytt betalningssystem för elstödet – bland annat för att inte påverka myndighetens övriga utbetalning.

Det är Swedbank som hanterar utbetalningarna, även om du har ditt konto i en annan bank. För att få elstödet utbetalat av Försäkringskassan till ditt bankkonto i den första omgången behöver du anmäla ditt konto senast 13 februari 2023 för att få pengarna så snabbt som möjligt.

Även Swedbanks kunder rekommenderas att kontrollera att deras konto är registrerat i Swedbanks kontoregister via deras hemsida.
Om ditt konto inte registreras hos Swedbank kommer Försäkringskassan att kontrollera om du har ett bankkonto registrerat hos dem eller hos Pensionsmyndigheten. I så fall betalas elstödet dit.

Övriga får sitt elstöd utbetalt med en utbetalningsavi.

Hur får jag det andra elprisstödet för november och december 2022 ?

Försäkringskassan ska hantera utbetalningen även av det andra stödet. Du behöver inte ansöka om elstödet eller kontakta vare sig Svenska kraftnät, ditt elnätsbolag eller Försäkringskassan, som hanterar utbetalningen av stödpengar till hushåll.

Om någon skulle kontakta dig och be dig identifiera dig med bank-id för att få ut dina pengar så rör det sig om ett bedrägeriförsök.

När kommer pengarna?

Måndagen den 20 februari började Försäkringskassan att betala ut det första elprisstödet för tolvmånadersperioden oktober 2021- september 2022. Totalt ska 17,5 miljarder kronor delas ut till 4,2 miljoner hushåll i elområde 3 och 4.

Utbetalningarna görs i flera omgångar. De första privatpersonerna fick pengarna på sina konton torsdag 23 februari. Enligt Försäkringskassans prognos kommer närmare 80 procent av elstödet att ha betalts ut den 3 mars. Det innebär att 13,6 miljarder kronor då har betalts till 3,3 miljoner personer.

– Vi bedömer att 98 procent av alla utbetalningarna kommer kunna ske direkt till konto, skriver Maria Sjögren projektägare på Försäkringskassan i ett pressmeddelande den 28 februari.

Enligt försäkringskassan får cirka 84 000 elkunder pengarna på en utbetalningsavi. De kommer att behöva vänta ett tag på sina avier – enligt Försäkringskassan portioneras pengarna ut allt eftersom.

Det är ännu oklart när utbetalningarna i den andra omgången ska starta. Under våren, har regeringen sagt, men efter att det första elprisstödet har betalats ut. Modellen har utformats av Svenska kraftnät och godkändes av Energimarknadsinspektionen 3 februari. Regeringen beslutade om en förordning 9 mars.

Var kommer pengarna till elprisstöden ifrån?

Elstöden finansieras av så kallade flaskhalsintäkter, en kapacitetsavgift som elnätsbolagen betalar till statliga Svenska Kraftnät när det är prisskillnader mellan olika elområden.

Antag exempelvis att elpriset är 30 öre i SE2 och 90 öre i SE3. Då blir flaskhalsintäkten 60 öre för varje kWh som överförs från SE2 till SE3. Ju större prisskillnader mellan elområdena, desto större intäkter får Svenska Kraftnät.

När flaskhalsintäkterna infördes var tanken är att pengarna skulle användas för att bygga ut och förbättra elnätet, och därmed bygga bort flaskhalsarna. På senare tid har flaskhalsintäkterna ökat kraftigt, och Energimarknadsinspektionen har godkänt att Svenska kraftnät delar ut totalt 56 miljarder kronor till elkunderna. Av dessa 56 miljarder går cirka 17 miljarder till det första elprisstödet, cirka 10 miljarder till det andra elprisstödet och 29 miljarder till företag. Utöver det kan elintensiva företag få elstöd.

När blir det klart med elstöd för företag?

Regeringen har aviserat två typer av elstöd till företag:

Förslaget till det ena stödet innebär att företag och andra juridiska personer i södra och mellersta Sverige kan få upp 2 miljoner euro i stöd, motsvarande runt 20 miljoner kronor.

Den 30 maj ska företag i elområde 3 och 4 kunna börja söka elstödet, om allt går enligt planerna som regeringen presenterade 20 februari. Två förslag har skickats på remiss. Den ena gäller själva stödet, den andra gäller att Skatteverket ska hantera utbetalningarna. Men först måste EU godkänna upplägget, och regeringen har startat dialogen med kommissionen medan förslagen är ute på remiss.

Ersättningen bygger på samma beräkning som för det första elprisstödet till privatpersoner. I elområde 3 innebär det 50 öre per förbrukad kilowattimme från oktober 2021 till september 2022. I elområde 4 blir ersättningen 79 öre per förbrukad kilowattimme under den aktuella tolvmånadersperioden.

LÄS MER: Företagarna om elstödet: Inte en dag för tidigt

Den andra typen av stöd ska gå till elintensiva företag i hela Sverige, som exempelvis gjuterier och viss kemisk industri. För att räknas som elintensiv ska företaget ha en elanvändning på minst 0,015 kWh per omsatt krona.

Stödet hanteras av Energimyndigheten som tar emot ansökningar från 6 mars till 17 april.
Stödet ska baseras på de elintensiva företagens elkostnader under perioden oktober-december 2022. Man kan som mest få 2 miljoner euro, vilket motsvarar cirka 20 miljoner kronor. För att stödet ska betalas ut ska företagets beräknade stödbelopp uppgå till minst 50 000 kronor.

– För att företaget ska ha rätt till stödet ska de ha genomfört eller planerat åtgärder för att energieffektivisera. Genom att arbeta med energieffektivisering blir företagen mindre sårbara vid höga elpriser. Energieffektivisering är dessutom en viktig pusselbit i omställningen till ett hållbart energisystem, säger Anna Lindström, som är enhetschef på Energimyndigheten, i ett pressmeddelande.

Kan alla se hur mycket elstöd jag får?

Nej, förmodligen inte. Regeringen beslutade i december om en lagrådsremiss om att sekretess ska råda vid Försäkringskassans handläggning av elprisstödet. Det föreslås därmed bli hemligt vem som får ta del av stöd och med hur mycket. I mellandagarna sågade Lagrådet lagförslaget. Men den 10 januari meddelade energi- och näringsminister Ebba Busch att regeringen går vidare med förslaget om att sekretessbelägga elstödet, trots kritiken.

– Det finns ingen som har tecknat ett avtal med ett elhandelsbolag som har en viss förbrukning som därmed har godkänt att det här är en förbrukning som hela övriga svenska folket ska ta del av, säger hon till TT.

Lagstiftningen är tänkt att träda i kraft den 1 februari.

Artikeln uppdateras när fler uppgifter om stödet blir klara.