ENERGI

Anstormning väntar – nu öppnar elstödet för företag: ”Vi är väl förberedda”

Nu kommer energi- och näringsminister Ebba Buschs (KD) utlovade elstöd. Arkivbild.
Nu kommer energi- och näringsminister Ebba Buschs (KD) utlovade elstöd. Arkivbild.

Hundratusentals företag kan från i dag söka elstöd. Skatteverket är förberedd på en anstormning.
– Det är alltid lite nervöst när man ska öppna något nytt, men vi är väl förberedda, säger verksamhetsutvecklare Marie Elmnäs.

FAKTA

Här är företagen som kan söka elstöd

Följande typer av företag kan söka elstöd via Skatteverket:

• Enskild näringsidkare

• Juridiska personer, till exempel aktiebolag, handelsbolag, föreningar, trossamfund, stiftelser, bostadsrättsföreningar, kommuner och regioner

• Den som har varit näringsidkare och som upphört att bedriva näringsverksamhet efter den 17 november 2022

• Vissa dödsbon

Källa: Skatteverket

De har väntat ganska länge nu, från det att elprisstödet utlovades av regeringen redan i valrörelsen. Men från i dag, 30 maj, klockan 12 kan företag i södra halvan av landet, elområde 3 och 4, söka stödet. För man måste till skillnad från hushållens elstöd aktivt söka det, det trillar inte ner några pengar automatiskt.

Och om man använder sig av Skatteverkets e-tjänst och uppgifterna är rätt ifyllda ska det gå snabbt att få pengarna.

– Det kommer att gå på några dagar, säger Marie Elmnäs.

Det ska gälla oavsett när man söker.

29 miljarder

Finns särskilda frågor får man ringa skatteupplysningen.

– Vi är väl förberedda på att det kan bli ett hårt tryck, säger Elmnäs som berättar att Skatteverket har anställt extra personal för att klara elstödsuppdraget.

Exakt hur stor anstormningen blir vet inte Skatteverket. Det finns potentiellt 600 000 anslutningspunkter, men om det döljer sig flera bakom ett och samma företag har inte myndigheten någon insyn i. Totalt har Svenska kraftnät uppskattat att det kan handla om 29 miljarder kronor som företagen kan ha rätt till – medel som tas från Svenska kraftnäts så kallade kapacitetsavgifter som kunderna indirekt betalat in till elsystemet.

Max utbetalt stöd blir 20 miljoner kronor. Om det finns flera företag i en koncern är taket ändå 20 miljoner kronor.

Inget till de som bundit

Det finns vissa villkor för att få stöd. För det första måste man ha haft ett giltigt elnätsavtal 17 november 2022. Stödperioden är, precis som hushållens första elstödpaket, mellan oktober 2021 och september 2022.

Däremot blir det inga pengar om företaget haft ett bundet elprisavtal, enligt regeln inga pengar till den som haft fast pris som började gälla före den 24 februari 2022 och som fortfarande gällde med samma fasta pris den 24 februari 2023.

Företag som har skatteskulder eller andra skulder hos Kronofogden som drivs in som allmänna mål har inte rätt till elstöd.

Uppdatering: I en tidigare version uppgavs felaktigt att även företag med Skatteskulder eller skulder hos Kronofogden kunde få elstöd.

fakta

Så stort är stödet

Så här stort är elstödet:

företag med uttagspunkt i elområde 4 får 79 öre per förbrukad kilowattimme.

företag med uttagspunkt i elområde 3 får 50 öre per förbrukad kilowattimme.

Maxstöd 20 miljoner kronor per företag och koncern.

Källa: Skatteverket