Elprischock draghjälp åt vindkraften

2011-12-08 06:55  

De höga elpriserna i södra Sverige spelar det stora vindkraftsprojektet Blekinge Offshore i Hanöbuken i händerna. "Vi kan halvera elunderskottet och sänka elpriset", säger största ägaren Gustaf Ekberg.

Blekinge Offshore är ett jätteprojekt med 500 stora vindkraftverk på en yta av 200 kvadratkilometer i Hanöbukten utanför Karlshamn, Sölvesborg och Karlskrona.

Den samlade effekten uppgår till 2 500 MW och årsproduktionen beräknas till 8 TWh.

Om projektet kan genomföras som planerat med start 2015 skulle det innebära att elproduktionen i södra Sverige i ett slag fördubblas och elunderskottet halveras. Därmed skulle trycket på elpriserna i södra Sverige lätta.

Detta är Blekinge Offshores bästa argument i dag, när elpriserna i Sydsverige tenderar att dra iväg mycket mer och mycket snabbare än i övriga landet.

När Sverige den 1 november i år delades upp i fyra elprisområden fick det stora konsekvenser för hushåll och industrier i södra Sverige.

Över en natt blev elpriset mycket högre, vissa dagar i november upp­emot 50 procent högre än på andra sidan ”gränsen” där alla de svenska kärnkraftsverken ligger.

Sedan kärnkraftverket i Barsebäck i Skåne stängdes, den första reaktorn 1999 och den andra 2005, har södra Sverige haft ett produktionsunderskott av el på hela 16 TWh per år. Årskonsumtionen är 23 TWh medan produktionen bara är 7 TWh.

Tidigare har det inte satt spår i elpriserna, eftersom hela Sverige varit ett prisområde.

Men nu sätts elpriserna efter tillgång och efterfrågan i vart och ett av de fyra prisområdena. I Norrland blir alltid elen billigare och i Skåne, Småland, Blekinge och Halland dyrare.

För exakt ett år sedan lämnade Blekinge Offshore in ansökan om miljöprövning till Växjö tingsrätt om sitt jätteprojekt och nu har alla remissinstanserna sagt sitt.

Kommunerna, de lokala myndigheterna och de lokala näringsidkarna, inklusive Blekingefiskarna, är positiva, medan Försvarsmakten är negativ och Naturvårdsverket och Fiskeriverket bekymrade. Sommarboende på ön Hanö har också invändningar.

- Vi har kommenterat samtliga remissyttranden och vi har gjort justeringar i vår ansökan. Vi begära som ett andrahandsyrkande tillstånd för olika etapper i projektet och kan börja med att begära tillstånd för 1 000 MW. Det kan komma att underlätta tillståndsgivningen, säger Gustaf Ekberg, vd på Eolus Vind som är majoritetsägare med 55 procent av aktierna i Blekinge Offshore.

Detta är Blekinge Offshores 6 bästa argument just nu:

1. Tillför 8 TWh elproduktion per år till södra elområdet och halverar därmed dagens underskott och bidrar till lägre elpriser.

2. Enkelt att ansluta till elnätet i land, till skillnad från andra vindkraftsparker. I Karlshamn finns möjlighet att koppla in 2 500 MW vindkraft direkt till kraftledningsnätet. 

3. Ökad näringslivsaktivitet och nya arbetstillfällen, bland annat med en drift- och underhållshamn i Noresund samt en bygg- och transporthamn i Stilleryd utanför Karlshamn. ABB har redan en kabelfabrik i Karlskrona.

4. Stimulans för Blekinge tekniska högskola BTH som får nya forskningsuppdrag inom sjösäkerhet.

5. Skapar en miljö- och utvecklingsfond som gynnar regionen. Bland annat planeras nya våtmarker för vattenrening.

6. Skapar extra säkerhet för södra Sveriges elförsörjning om det blir skador på stamnätet.

Blekinge Offshore

Initiativtagare är Anders Nilsson, ägare av konsult­företaget Vingkraft i Sölvesborg. Ving­kraft äger 35 procent av aktierna. Största ägare är Eolus Vind i Hässle­holm, Sveriges största fristående vindkraftsprojektör. Eolus Vind har 55 procent. Tidigare i år anslöt den elinten­siva industrins gemensamma vindkraftsbolag Vindin som tioprocentig delägare med option att gå upp till 20 procent.

Lars Anders Karlberg

Mer om: Debatt Energi

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt