Energi

El från sopor billigast

Elda osorterade sopor ger billig el. Foto: Bertil Ericson/Scanpix
Elda osorterade sopor ger billig el. Foto: Bertil Ericson/Scanpix
Lars Wrangensten, ansvarig för rapporten El från nya och framtida anläggningar 2011. Foto: Bertil Wahlund/Elforsk
Lars Wrangensten, ansvarig för rapporten El från nya och framtida anläggningar 2011. Foto: Bertil Wahlund/Elforsk

El från sopeldade kraftvärmeverk kostar nästan ingenting att producera medan el från små biobränslekraftverk är i särklass dyrast. Det visar en ny rapport som presenterades i dag.

Publicerad

Rapporten heter ”El från nya och framtida anläggningar 2011” och har tagits fram av Elforsk, de svenska elföretagens forsknings- och utvecklingsbolag.

Den nya rapporten är en uppdatering av den rapport som kom 2007, som fått en del kritik för att ha räknat för lågt när det gäller produktionskostnaderna för el från nya kärnkraftverk.

- Jo, vi fick kritik för att vi räknade för lågt. Men även i den här rapporten ligger kärnkraften bra till med en produktionskostnad på 44 öre per kilowattimme, trots att kapitalkostnaderna för att bygga nya kraftverk stigit kraftigt, säger Lars Wrangensten som ansvarat för rapporten.

De stora förändringarna i produktionskostnad mellan den förra rapporten och den som presenterades i dag på ett energiseminarium i Stockholm är tre:

  1. Kraftvärmeverk som eldas med osorterade sopor har blivit mer lönsamma.
  2. Kärnkraften har blivit något dyrare
  3. Vindkraft på land blir allt mer konkurrenskraftig.

- Om vi tar med intäkterna från elcertifikat i kalkylen blir små vindkraftparker på land väldigt konkurrenskraftiga. Då är det bara avfallskraftvärme och vattenkraft som har lägre produktionskostnader, säger Lars Wrangensten.

Det är bara avfallskraftvärme från osorterade sopor som sticker ut med sina extremt fördelaktiga kalkyl.

När soporna sorterats och förädlats till pellets, så kallat RDF-bränsle, blir produktionskostnaderna väsentligt mycket högre för avfallskraftvärme.

Så här ser produktionskostnaderna ut, anläggning för anläggning – före skatter, avgifter och elcertifikat med 6 procent kalkylränta på investeringskostnaden.

Biobränslekraftverk 5 MW el – 144 öre/kWh

Biobränslekraftvärme 10 MW el – 117 öre/kWh

Vindkraftspark, hav 375 MW – 96 öre/kWh

Biobränslekraftvärme 30 MW el – 92 öre/kWh

Vindkraftspark, hav 150 MW – 87 öre/kWh

Kraftvärme med RDF-pellets 20 MW – 82 öre/kWh

Gaskombikraftvärme 40 MW el – 78 öre/kWh

Biobränslekraftvärme 80 MW el – 72 öre/kWh

Vindkraftpark, land  60 MW – 59 öre/kWh

Vindkraftpark, land  10 MW – 57 öre/kWh

Vindkraft, land 1 MW – 57 öre/kWh

Gaskombikondens 420 MW el – 56 öre/kWh

Gaskombikraftvärme 150 MW el – 53 öre/kWh

Vattenkraft 5 MW – 46 öre/kWh

Kärnkraft 1 600 MW el – 44 öre/kWh

Kolkondens 740 MW el – 44 öre/kWh

Vattenkraft 90 MW – 36 öre/kWh

Avfallskraftvärme 20 MW el – 3 öre/kWh

Lägger man in skatter, avgifter och elcertifikat i kalkylen blir vindkraften väsentligt mycket billigare och kärnkraft något dyrare.

Vindkraftpark, hav 150 MW - 62 öre/kWh

Biobränslekraftvärme 80 MW el - 50 öre/kWh

Kärnkraft 1 600 MW el - 50 öre/kWh

Vindkraft, land 60 MW - 34 öre/kWh

Vattenkraft 5 MW - 33 öre/kWh

Vindkraft, land 1 MW - 32 öre/kWh

Vindkraft, land 10 MW - 32 öre/kWh

Vattenkraft 90 MW - 23 öre/kWh

Avfallskraftvärme osorterade sopor 20 MW el - 6 öre/kWh

I framtiden väntas vindkraften bli allt mer konkurrenskraftig i takt med att turbinerna blir kraftfullare, tornen högre och vingarna mer effektiva.

- Kanske kan vindkraften på sikt klara konkurrensen utan hjälp av elcertifikat, säger Lars Wrangensten.

Ladda ned hela rapporten här. Titta på sidorna 71-73.