Energi

Egen solel lönar sig för företag

Jan Blad. Foto: Jörgen Appelgren
Jan Blad. Foto: Jörgen Appelgren

Det är lönsamt för företag att installera solceller. Det visar en ny intervjustudie.

Publicerad

Undersökningen har genomförts av Energimyndigheten och omfattar intervjuer med tio företag som har monterat solceller på tak eller byggt solcellsparker. Alla intervjuade bedömer att deras solcellsanläggningar är lönsamma.

Ett av de intervjuade företagen är Amokabel, som tillverkar energikablar.

– Vi räknar med att vi har betalat av vår investering inom sju till nio år. Vi får full kontroll över den högsta effektkostnaden och kan anpassa vår produktion efter den. Jag tror att detta kan vara en lönsam affär för fler tillverkningsindustrier, säger Jan Blad, styrelseordförande i Amokabel, i ett pressmeddelande.

Energimyndigheten kallar undersökningen för en första pilotstudie för att granska lönsamheten med solceller. Av de tio intervjuade företagen har sex installerat solceller på taket och fyra har byggt solcellsparker.

Resultaten visar att takanläggningar som byggs för att försörja den egna fastigheten med el generellt sett är mer lönsamma än solcellsparker. Fastigheterna med solceller på taket använde 90 procent av elproduktionen till egna behov.

Läs mer:

– Om man säljer el från en solcellspark får man inte så mycket betalt. Om du har tur kan du skrapa ihop 60 öre per kilowattimme. Men om du bygger på ett eget tak och ersätter el från nätet sparar du även nätavgiften, vilket snarare ger 1,30 kr/kWh. Det är helt olika kalkyler på intäktssidan, säger Daniel Kulin på Energimyndigheten.

Trots att undersökningen omfattar få intervjuade företag bedömer Energimyndigheten att resultaten ändå är relevanta, bland annat för att resultaten är rensade från subventioner.

– Vi har främst undersökt kostnaderna, men givetvis har alla velat tala om lönsamheten. Det är intressant att många, men inte alla, uppger att anläggningarna är lönsamma även utan bidrag. Det tyder på att vi befinner oss i en brytpunkt där solcellernas konkurrenskraft blir väldigt tydlig, säger Sara Grettve vid Energimyndigheten, i pressmeddelandet.

Läs mer:

Nu planerar Energimyndigheten att utvidga studien.

– Vi har ett behov av att förstå marknaden bättre. Genom intervjuer får vi veta mer om hur de som investerar i större solcellsanläggningar resonerar. Tillsammans med en ekonomisk analys kan vi sedan bedöma vilka styrmedel som är lämpliga, säger Daniel Kulin.

Siffror från studien

För takanläggningar spänner investeringskostnaderna från 9 till 16,1 kronor per watt. Faktorer som kan påverka kostnaderna är takhållfasthet, arbetsförhållanden, logistik och nätinfrastruktur.

För solcellsparker varierar inte investeringskostnaden lika mycket och ligger i medeltal på 11,3 kronor per watt. Lägst investeringskostnad noterades för parkanläggningar som placeras på stenfri mark i närhet till befintlig nätinfrastruktur och befintliga vägar.

Enligt studiens beräkningar varierar produktionskostnaderna mellan 0,6 och 1 kr/kWh för solcellsparker och mellan 0,6 och 1,8 kr/kWh för takanläggningar.