Energi

Egen el-producenterna fler än väntat

Nu har branschorganisationen Svensk Energi dammsugit Sverige på egen el-producenter och hittat 842 stycken. Det är fler än väntat.

Publicerad

Svensk Energi har frågat Sveriges elnätsföretag hur många av deras kunder som gör egen el och matar in den på elnätet.

80 procent av de tillfrågade elnätsföretagen har svarat och rapporterat in totalt 842 mikroproducenter, det vill säga kunder som har anläggningar med max 43,5 kW effekt.

Merparten av elnätsbolagens mikroproducenter, 587 stycken, har valt solceller. 151 stycken rapporterar att de har egen vattenkraft och 111 uppger att de har egna, mindre vindkraftverk.

Tillsammans har de en installerad effekt på 5,45 MW. Det är mer än de siffror som Ny Teknik samlat in från läsarna. I Ny Tekniks läsarundersökning finns till exempel inte så många vattenkraftägare med som i Svensk Energis undersökning och inte lika många vindkraftsägare.

- Vi vet från tidigare undersökningar att sju av tio elkunder vill producera sin egen el. Det betyder den här marknaden kan växa starkt om det blir enklare och mer lönsamt att sälja sitt överskott, säger Helena Olssén, som svarar för undersökningen.

Svensk Energi utöver politiska påtryckningar för införande av så kallad nettodebitering, där egen el-producenter kan få ”spara” sitt tillfälliga överskott  hos elbolaget  och kvitta det mot den el man köper under tider på dygnet då den egna elen inter räcker till för hela hushållsbehovet.

- Vi måste få nettodebitering. Först då blir det intressant för gemene man, säger Helena Olssén till Ny Teknik.

En utredning är just nu i full gång för att ta fram förslag till hur nettodebitering ska kunna genomföras. Den 14 juni 2013 ska utredningen komma med sitt förslag.

Mikroproducent

Dessa villkor måste vara uppfyllda för att klassas som mikroproducent.

• Produktionsanläggningen får inte producera mer kWh än vad du själv gör av med på ett år.

• Produktionskällan ska vara solceller eller små vindkraftverk.

• Abonnemanget får inte vara större än 63 A.

• Inmatning på elnätet ska ske i samma punkt som ni tar ut på elnätet

Källa: Halmstad Energi och Miljö