Energi

Egen-el: Hatt lyfter även fram rabatt

Energiminister Anna-Karin Hatt vill göra det mer lönsamt för privatpersoner att mata ut el på elnätet. Men om det ska ske via skatterabatt eller kvittning tar hon inte ställning till.

Publicerad

I fredags överlämnade skatteexperten Rolf Bohlin en utredning om nettodebitering till finansdepartementet. I rapporten beskrivs två förslag:

• Skatterabatt där småskaliga producenter av förnybar el får göra en skattereduktion i deklarationen på upp till 6 000 kronor.

• Nettodebitering, en betalningsmodell som innebär att småskaliga elproducenter får kvitta den el de själva producerar och matar ut på nätet mot den el de köper från elbolagen.

Utredningen avråder från nettodebitering med motivationen att det inte är förenligt med EU:s momsregler.

I ett blogginlägg från i måndags skriver energiminister Anna-Karin Hatt om de två förslagen. Därefter skriver hon ”Den som följt mig och den här frågan tidigare vet att jag och Centerpartiet nu kommer verka för att vi från regeringen, när remissen är klar, ska lägga fram ett förslag till Riksdagen om att införa nettodebitering i Sverige.”, vilket nyteknik.se rapporterade om i en artikel i går.

Men enligt ministerns pressansvariga innebär det inte att hon tar ställning för nettodebitering. Med formuleringen ”införa nettodebitering” menade hon att hon vill införa något av alternativen skatterabatt eller nettodebitering. Båda förslagen ska gå ut på remiss till berörda aktörer, och Anna-Karin Hatts förhoppning är att regeringen ska kunna lägga fram en proposition under våren 2014. Ett av systemen ska då kunna införas från och med nästa sommar.

Ministerbloggen

Pressmeddelande om utredningen