Energi

"E-cat": Rossi bryter
med grekiska Defkalion

Andrea Rossi, uppfinnaren av energikatalysatorn, säger upp sitt avtal med den grekiska pilotkunden Defkalion. Den planerade driftsättningen av anläggningen på en megawatt uppges nu ske i USA.

Publicerad

(English version here).

(UPPDATERAD: En kommentar från Defkalion lades till kl 11:55. Kommentar från Prof Christos Stremmenos lades till 9 aug).

- - - -

I ett pressmeddelande gör Andrea Rossi klart att avtalet mellan Praxen som äger Defkalion, och bolaget EFA som ägs av Rossis fru Maddalena Pascucci, är uppsagt.

Praxen-Defkalion har därmed inga rättigheter till Rossis teknik, framgår av pressmeddelandet.

Den aktuella tekniken är den så kallade energikatalysatorn som tycks producera värme med en hittills okänd typ av kärnreaktion.

Någon orsak till att avtalet sägs upp anges inte.

– Eftersom vi ska lämna in en stämning som ska prövas i domstol kan jag inte ge några kommentarer, förklarar Andrea Rossi för Ny Teknik.

På sin blogg, Journal of Nuclear Physics, skriver han dock att "frågan bara är finansiell, inte personlig, teknisk eller vetenskaplig."

Rossi uppger att driftsättningen av en anläggning på en megawatt, baserad på hans teknik, kommer att ske som planerat i oktober. Anläggningen skulle egentligen ha levererats till Defkalion och driftsatts i Grekland i oktober.

– Driftsättningen kommer att ske i USA enligt ett avtal som vi skrev i förra veckan med en av de mest betydelsefulla organisationerna i USA. Den kommer att övervakas av forskare på mycket hög nivå, men jag kan inte nämna några namn förrän efter driftsättningen, säger Andrea Rossi.

I pressmeddelandet påpekas att ingen information eller industriell hemlighet förts över till Praxen-Defkalion.

Trots Rossis besked ser Defkalion ingen anledning att avsluta projektet.

– Vi anser att vi har ett projekt. Vi fortsätter med projektet. Vi har fortfarande stort förtroende för Rossi. Vi tror på tekniken. Men som du förstår utsätts vi för stora påtryckningar, även Rossi utsätts för stora påtryckningar internationellt. Och vi tror att Rossi är mer sårbar än vi för påtryckningar. Detta kommer att åtgärdas tror jag, säger Alexandros Xanthoulis som representerar Defkalions ägare, till Ny Teknik.

(Ett fullständigt uttalande från Defkalion finns här).

(En kommentar från Prof Christos Stremmenos, styrelsemedlem i Defkalion och den som blev länken mellan Bologna och Grekland, finns här).

Efter Defkalionspresskonferens i Aten den 23 juni har det kommersiella intresset för samarbete med företaget varit stort. Efter ett par veckor hade 850 bolag från 63 länder hört av sig och visat intresse för samarbete.

De intresserade fick ett meddelande från Defkalion där det framgick att licensavgiften för att tillverka Defkalions produkter i ett land uppgick till 40,5 miljoner euro, per fabrik. Då ingick utbildning och hjälp att bygga upp verksamheten.

Enligt Alexandros Xanthoulis är nu över 200 bolag i 47 länder beredda att betala licensavgiften, varav 17 bolag har skrivit avtal med Defkalion. Några finansiella transaktioner har dock ännu inte gjorts.

Alexandros Xanthoulis bekräftade också att Defkalion ännu inte betalt några pengar till Rossi eller hans bolag.

I slutet av juli tog diskussionen om huruvida energikatalysatorn verkligen producerar energi ny fart då nättidningen Newenergytimes.com, specialiserad på LENR (Low Energy Nuclear Reactions) publicerade en rapport kring Rossis teknik.

Rapporten ifrågasätter de mätningar som gjorts, och även de observationer som gjorts av Ny Teknik i april i år.

Enligt rapporten ligger osäkerheten i om allt vatten som matas in i energikatalysatorn vid testerna verkligen förångats, eller om det finns en stor mängd vattendroppar uppblandade i ångan. Hypotesen är att betydligt mindre energi än beräknat gått åt ifall vattnet inte varit fullständigt förångat.

Rossi lutar sig å sin sida på en rapport från kemisten Gilberto Galantini som uppmätt ångans kvalitet och uppger att den som mest innehåller 4,73 massprocent vatten, vilket skulle påverka den beräknade energin med 2 procent.

Ny Teknik har ställt frågan till Björn Palm, professor i energiteknik vid KTH med forskning inriktad på värmeöverföring vid förångning. Utgående från givna mått och geometrier ger han sin uppskattning av situationen:

”Eventuell luft i röret drivs ut av den strömmande ångan. Det betyder att i utloppet har man ren ånga, möjligen med lite vattendroppar som följt med flödet från vätskeytan. Jag kan dock inte tänka mig att detta skulle påverka det ’effektiva’ ångbildningsvärmet. Från andra fall med förångning i rör gissar jag att ånghalten är minst 90%.” 

Journalisten vid Newenergytimes.com, Steven Krivit, bad inför sin rapport om hjälp av Ny Teknik med tolkning av hittills gjorda mätresultat.