Energi

Dunderförsenade kärnreaktorn Olkiluoto 3 spurtar på upploppet

Olkiluoto 3. Bild från 2017. Foto: Robert Seger / Moment
Olkiluoto 3. Bild från 2017. Foto: Robert Seger / Moment
Olkiluoto-ön. Foto: TVO
Olkiluoto-ön. Foto: TVO
2 000 personer arbetar med bygget av Olkiluoto 3. Som mest har 80 olika nationaliteter arbetat, och språkkartor används för att säkra informationsvägarna. Bild från 2017. Foto: Robert Seger/Moment
2 000 personer arbetar med bygget av Olkiluoto 3. Som mest har 80 olika nationaliteter arbetat, och språkkartor används för att säkra informationsvägarna. Bild från 2017. Foto: Robert Seger/Moment
Olkiluoto. Bild från 2017. Foto: Robert Seger
Olkiluoto. Bild från 2017. Foto: Robert Seger
Olkiluoto 3. Bilden är från 2016. Foto: TVO
Olkiluoto 3. Bilden är från 2016. Foto: TVO

Den extremt försenade nya finska kärnreaktorn, Olkiluoto 3, börjar närma sig målsnöret. Energibolaget TVO har ansökt om kriticitet och tester på låg effekt.

Publicerad

Olkiluoto 3 skulle från början ha varit klar för att tas i drift 2009 men flera problem har försenat bygget med mer än tio år. Senast i augusti sköts driftstarten fram tre månader.

Men nu ser det ut som om kärnkraftsbygget spurtar på upploppet. TVO skriver i ett pressmeddelande att projektet har framskridit fortare än vad som tidigare har kommunicerats.

Därför har bolaget ansökt om tillstånd för att låta reaktorn nå kriticitet och bedriva tester på låg effekt, cirka 80 MW. Ansökan lämnades in till den finska strålsäkerhetsmyndigheten Stuk i onsdags.

Reaktorn når kriticitet när kedjereaktionen kan upprätthållas i härden, vilket innebär att atomkärnor klyvs och värme bildas i reaktorn. Vatten omvandlas till ånga, vilket driver turbinen och el genereras av generatorn. Men under lågeffektstesterna kommer anläggningen inte att vara ansluten till det nationella elnätet.

Olkiluoto-ön. Foto: TVO
Olkiluoto-ön. Foto: TVO

När Stuk väl har beviljat tillståndet räknar TVO med att kunna meddela när elproduktion sedan ska dra igång i anläggningen.

Enligt Risto Isaksson, informatör på Stuk, tar myndighetens prövning ungefär en vecka. Besked är alltså att vänta under nästa vecka.

”Vi vet inte än”

I augusti var TVO:s plan att Olkiluoto 3:s första elproduktion skulle levereras till elnätet i februari 2022 och full elproduktion skulle vara igång i juni 2022. Men hur tidplanen ser ut nu kan inte Marjo Mustonen, direktör för elproduktion på TVO, säga:

– Vi vet inte än. Vi måste först invänta tillståndet från Stuk, efter det kan vi utvärdera tidsschemat, säger hon till Ny Teknik.

Den senaste förseningen berodde på att tillverkarna beslutade att förlänga inspektionen av de tre lågtrycksturbinerna. Enligt Marjo Mustonen hade det upptäckts problem med turbinernas rotationsförmåga som gjorde att de behövde öppnas.

– Sedan gick turbinöversynen fortare än väntat och vi kunde avsluta testet lite tidigare, säger hon.

Olkiluoto. Bild från 2017. Foto: Robert Seger
Olkiluoto. Bild från 2017. Foto: Robert Seger

Olkiluoto 3 får en maxeffekt om 1 600 MW elektrisk kraft och ska i full produktion kunna ge 13 TWh per år. Totalt hade Finland förra året en elanvändning om 81 TWh.

”Anläggningen hjälper situationen”

Finland är i dag en relativt stor nettoimportör av el. Förra året kom 18,5 procent av elanvändningen utifrån. TVO räknar med att den nya reaktorn ska få ner nettoimporten till cirka 5 procent framöver.

– När Olkiluoto 3 kopplas in på elnätet kommer det att öka Finlands självförsörjningsgrad, men vi kommer inte att bli helt självförsörjande. Med sådant här väder gör inte ens Olkiluoto 3 Finland självförsörjande, men anläggningen hjälper situationen, säger Marjo Mustonen.

Olkiluoto 3 är av typen EPR, europeisk tryckvattenreaktor, och anläggningen byggs av ett konsortium bildat av Areva och Siemens.

De många problemen i bygget har handlat om kvalitet, planering och felaktiga reservdelar. Förseningarna har också orsakat ekonomiska tvister mellan TVO och Areva-Siemens.