Energi

Coolt elnät klarar fler vindturbiner

Finska forskare presenterar goda nyheter för vindkraftparker i norr: elnäten klarar att överföra mer kraft i kylan.

Publicerad

Att vindkraftverk kan drabbas av nedisning och hämmad elproduktion i bistert vinterklimat är väl känt. Men kylan kan faktiskt gynna vindkraften också eftersom elnät klarar att överföra mer kraft när det är kallt. Det hävdar forskare från det finska forskningsinstitutet VTT.

-Det betyder i sin tur att det är möjligt att bygga större vindparker i arktiska områden, säger VTT-forskaren Sanna Uski-Joutsenvuo i ett uttalande.

Orsaken är att kraftledningarnas längd påverkas av temperaturen. Varmt väder och hög kraftöverföring får temperaturen att stiga i kraftledningen, som då förlängs. Ju slappare den blir, desto närmare kommer den marken vilket innebär att man av säkerhetsskäl inte kan överföra lika mycket kraft.

Men säkerhetskalkylen är förmodligen onödigt sträng för vindkraftparker i kyligt klimat som utsetts för lägre temperaturer och mer vind. Därmed kyls kraftledningarna ner, saggar mindre och har högre överföringskapacitet, resonerar VTT-forskarna. De bedömer att kraftöverföring lätt kan öka med tio till 15 procent, vilket är extra välkommet i områden där kraftnätet inte är så utbyggt.

De nya rönen presenterades på konferensen Winterwind i Östersund i förra veckan.