Energi

Chalmers testar tystare Stockholm

En matta av grönska täcker tak och fasader på den här byggnaden i Lausanne, Schweiz. Arbetet har gjorts av  det franska företaget Canevaflor, som deltar i bullerprojektet.
En matta av grönska täcker tak och fasader på den här byggnaden i Lausanne, Schweiz. Arbetet har gjorts av  det franska företaget Canevaflor, som deltar i bullerprojektet.

Europas städer ska bli tystare. Nu drar Eu-projektet igång som ska tala om hur. Chalmers håller i trådarna, och Stockholm blir en av teststäderna.

Publicerad

Tyst asfalt och bullerskärmar i alla ära. Den ökade bil- och tågtrafiken i Europas städer kräver fler åtgärder för att bullret ska minska. Därför drar EU nu igång bullerprojektet Hosanna. Deltagarna har tre år på sig att leverera miljövänliga lösningar som minskar ljudnivån med upp till 10 decibel.

För att uppnå det krävs nya lösningar. Dit hör buskar och annan vegetation som växer ut med fasader där de såväl dämpar som renar luften. Låga bullerskärmar som placeras mellan vägbanan och trottoarerna är ett möjligt alternativ att fånga upp bullret från bildäcken.

- Området är väldigt nytt i Europa, säger Jens Forssén, på tekniska akustik vid Chalmers, som är projektets samordnare.

- Därför krävs nya beräkningsmodeller för vad olika metoder får för effekt, såväl ensamma som i kombination. De måste vi utveckla nu.

Forskare i de deltagande länderna tittar på flera olika metoder. Det handlar bland annat om att räkna ut sätt för att skapa markytor som absorberar låga frekvenser. En möjlighet är att skapa hål i marken som fungerar som resonatorer och även absorberar de låga frekvenserna som uppstår i friktionen mellan bildäck och vägbanan. Ett annat är att klä in husen i ljuddämpande material, som tillverkats av utslitna bildäck.

I slutet av projektet väntar fälttest i fyra storstäder; Stockholm, Lyon, London och Oslo. Enligt Jens Forssén kanske även München kommer att delta.

- Men innan vi kommer så långt ska vi sätta oss ner och räkna.

Projektet har en total budget på 50 miljoner kronor, varav 39 miljoner kommer från EU.