Energi

Brittisk forskare förstärker studie om Kallinges giftiga vatten

Kallingeborna har druckit förgiftat dricksvatten i flera år. Forskning pågår för att ta reda på om de riskerar att drabbas av sjukdomar i framtiden. Arbetet förstärks nu av en ledande brittisk forskare.

Publicerad

Ett av vattenverken i Ronneby kommun var under flera år förorenat av fluortillsatser från brandsläckningsskum. Kemikalierna trängde ner i grundvattnet från den brandövningsplats som användes på flygflottiljen F17 och leddes ut till hushåll i Kallinge och andra delar av kommunen.

Ända sedan föroreningarna upptäcktes har forskare vid Arbets- och miljömedicin i Lund tagit blodprover på kommuninvånare och samlat proverna i en biobank. Nu får forskargruppen förstärkning från Storbritannien.

Det är Tony Fletcher från London School of Hygiene & Tropical Medicine som under tre år ska delta i arbetet. Han har tidigare lett en omfattande undersökning av exponering av fluortillsatsen PFOA i ett område i Ohio och West Virginia i USA. I den studien såg forskarna samband mellan exponering av PFOA och flera sjukdomar, bland annat njur- och testikelcancer, ulcerös kolit och höga kolesterolnivåer.

– Omständigheterna är lite annorlunda. Där handlade det om en enskild kemikalie från en Du Pont-fabrik, men här handlar det om en blandning av kemikalier som har använts i brandsläckningsskum. Men det finns också likheter eftersom båda fallen handlar om exponering via vatten och att ett helt samhälle påverkas, berättar han för Ny Teknik.

Kristina Jakobsson, som samordnar Arbets- och miljömedicins forskning om fluorerade ämnen, tycker att det är värdefullt att Tony Fletcher ingår i forskningsgruppen.

– Dels med tanke på att han är en mycket erfaren forskare, dels eftersom han under fem-sex år var involverad i studierna i USA, där situationen var likartad som här, säger hon.

Tony Fletcher hoppas att forskningsarbetet ska ge Ronnebyborna och forskarvärlden bättre kunskap om fluortillsatserna och deras hälsoeffekter.

– Hälsoeffekterna av en av kemikalierna här, PFHxS, är nästan okänd. Det finns nästan inga studier i världen som har undersökt den, så vi kommer att sprida nytt ljus över den. Sedan kanske vi inte hittar några hälsoeffekter alls, men det är i så fall också användbar information, säger han.

I förra veckan hölls ett möte i Ronneby där Tony Fletcher och Kristina Jakobsson träffade representanter från kommunen och länsstyrelsen samt de drabbade Ronnebyborna.

– Det var väldigt värdefullt att höra om deras farhågor. En del av dem är väldigt oroliga och undrar över hur länge kemikalierna kommer att stanna i deras kroppar, berättar Tony Fletcher.

Vet man hur lång tid det tar för fluortillsatserna att lämna kroppen?

-Det tar ungefär tre till fem år för halter att minska till hälften. Så 15 år senare har du fortfarande en åttondel av vad du har i dag. Det är en långsam process. Vi skulle vilja öka takten och det finns ett läkemedel, som används för andra ändamål, som kanske skulle kunna användas. Men det krävs tester och tillstånd för ändrad användning först, säger Tony Fletcher.

Är det något ni ska göra under den här forskningsperioden?

– Vi ska försöka testa det under den här perioden, men vi behöver tillstånd och det kan ta lång tid. Jag kan inte lova något, säger han.

Det är dock inte alls säkert att forskarna kommer att få sådana tillstånd, enligt Kristina Jakobsson. Hon poängterar att en eventuell användning i större skala ligger extremt långt fram i tiden och vill inte bygga upp några falska förhoppningar hos Ronnebyborna.

Undersökningarna i Ronneby handlar bland annat om att studera sjukdomsinformation bakåt i tiden, för att se om invånarna har drabbats av sjukdomar i det förflutna som kan kopplas till föroreningarna i vattnet. Enligt Kristina Jakobsson kan resultat från den undersökningen möjligtvis vara klara redan i vår (se faktaruta).

Enligt Livsmedelsverkets preliminära riskbedömning från 2013 kommer det sannolikt inte att kunna påvisas sjukdomar hos Ronnebyborna på individnivå på grund av det förorenade dricksvattnet.

– Den bedömningen delar vi fortfarande. Men den gjordes utifrån det man visste då. Det är viktigt att ta reda på hur det ser ut här i Ronneby, därför satte vi omedelbart igång forskningsprojekt, säger Kristina Jakobsson.

De förorenade grundvattenbrunnarna i Ronneby kommun har stängts av.

Ny Teknik har följt giftskandalen och farorna med PFAS, läs samtliga nyheter här!

Fluortillsatser

De första resultaten som kan väntas från forskningen om eventuella hälsoeffekter av det förorenade dricksvattnet i Kallinge handlar om historiska sjukdomsdiagnoser. Forskarna jämför sjukdomshistorik mellan dem som har haft rent dricksvatten och dem som har haft förorenat vatten och letar efter eventuella samband. Samtliga som någonsin har varit bosatta i Ronneby kommun, 65 000 personer, ingår i studien.

Fluortillsatserna som har använts i brandsläckningsskummet vid F17 i Kallinge handlar om poly- och perfluorerade alkylsubstanser, så kallade PFAS-ämnen. PFOA står för perfluoroktanoat och PFHxS står för perfluorhexansulfonat.