Energi

Björn Gillberg tänker ta metanol till börsen

Den planerade metanolfabriken i Hagfors som konsultfirman Structor Hulthén Stråth tänker sig den.
Den planerade metanolfabriken i Hagfors som konsultfirman Structor Hulthén Stråth tänker sig den.
Björn Gillberg argumenterar för metanol framför etanol som fordonsbränsle.
Björn Gillberg argumenterar för metanol framför etanol som fordonsbränsle.

- Marschen mot börsen har börjat. Jag räknar med att vi ska kunna presentera ett börsprospekt för Värmlandsmetanol mot slutet av året. Det säger Björn Gillberg, Sveriges främste förespråkare för metanol som drivmedel för bilar.

Publicerad

Aktieägarna i Hagforsföretaget Värmlandsmetanol har gett styrelsen klartecken att genomföra riktade aktieemissioner till större industriella partner i den planerade metanolfabriken och att förbereda en börsnotering av bolaget till slutet av året.
- Vi kommer att slå världen med häpnad när det kommer ut vilka samarbetspartners som vi förhandlar med, säger grundaren och storägaren Björn Gillberg.


Företaget Värmlandsmetanol, som startades 2001, har hittills ägts av Björn Gillbergs stiftelse Miljöcentrum, Hagfors kommun, Lantbrukarnas Ekonomi och två privatpersoner. Under sommaren har antalet aktieägare ökat till 136 och ytterligare delägare är på väg in.


Hoppar över pilotstadiet


Den planerade metanolfabriken kostnadsberäknas till 1,5-2 miljarder kronor. Den ska stå klar vid årsskiftet 2010-2011 och ha en kapacitet på cirka 100 000 årston metanol, fem gånger så mycket som den tidigare planerade pilotanläggningen.


- Genom att hoppa över fasen med pilotanläggning och gå direkt på en fullskalefabrik räknar vi med att komma ned i en produktionskostnad på 5 kronor bensinekvivalenter per liter. Det är flera kronor billigare än spannmålsetanol och bara hälften så dyrt som skogsetanol, säger Björn Gillberg.


Spannmålsetanol sämre än skogsmetanol


Björn Gillberg kritiserar den ensidiga satsningen på etanol, som han anser har blivit något av en statsreligion i Sverige.


- Spannmålsetanol som drivmedel är en återvändsgränd. Odlingsarealen räcker inte till. Etanol av skogsråvara är inte heller optimalt. Den ger bara ett 20-procentigt energiutbyte, medan metanol av skogsråvara ger mer än dubbelt så mycket, uppemot 60 procent, säger han.


I dag är det tillåtet med en 3-procentig inblandning av metanol i bensin, men Björn Gillberg har testat upp till 35 procents metanolinblandning i en tolv år gammal Volvo 850, som kört hundratals mil på olika metanolinblandningar.


Bränsleförbrukningen har, oberoende av halten metanol, legat på 0,9 liter per mil, enligt Björn Gillberg.


Finns intresserade bensinbolag


- Man kan blanda in 20-30 procent metanol i bensinen och köra på vilken insprutningsmotor som helst utan några ingrepp och utan att den volymmässiga bränsleförbrukningen ökar, säger han.


Åtminstone ett bensinbolag är intresserat av att sälja metanolbensin, enligt Björn Gillberg.


Värmlandsmetanol har under sommaren köpt mark av Hagfors kommun och hyrt in sig i Uddeholmsbolagets gamla brukskontor, en vacker byggnad från 1914 som Värmlandsmetanol fått option på att köpa.