Energi

Beslut om stöd efter skogsbranden

Stockholm (TT). Regeringen har fattat en rad beslut för att hantera efterverkningarna av skogsbranden i Västmanland.

Publicerad

De 250 miljoner i ersättning som kommunerna har utlovats finns nu hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Myndigheten har också fått i uppdrag att sköta betalningarna av det internationella flygstöd till Sverige från andra europeiska länder. Kommunerna ska alltså inte själva behöva gå in och betala dem i nuläget.

Stöd också ges till länsstyrelsen i Västmanland.

– Vi har beslutat att ställa 50 miljoner konor till förfogande för länsstyrelsen för efterarbetet, säger civilminister Stefan Attefall.

Det handlar till exempel om mark- och skadefrågor. En organisation kan behöva vara på plats en lång tid framöver, enligt ministern.

Regeringen har nu också fattat det formella beslutet om att tillsätta en utredning om vad man kan dra för lärdomar om branden.