Energi

Ännu ett världsrekord för tandemsolceller

En tandemsolcell. Foto: Johannes Beckedahl/Lea Zimmerman/HZB
En tandemsolcell. Foto: Johannes Beckedahl/Lea Zimmerman/HZB

Forskningen för tandemceller fortsätter att gå framåt. Forskare i Berlin har nått en verkningsgrad om 32,5 procent – ett nytt världsrekord.

Publicerad

Framstegen inom solcellsutveckling fortsätter. Tidigare i år rapporterade Ny Teknik om att milstolpen med 30 procents verkningsgrad för tandemsolceller nåddes av schweiziska forskare. En tandemcell är en kiselbaserad solcell med ett lager av perovskit – ett sorts mineral som kan alstra el.

Nu har forskare vid Helmholtz-Zentrum i Berlin (HZB) slagit det tidigare världsrekordet – deras tandemceller når nämligen en verkningsgrad om 32,5 procent. Det innebär att 32,5 procent av inkommande solstrålning omvandlas till elektricitet.  

Rekordet har bekräftats av det italienska institutet European Solar Test Installation. 

Förbättrat perovskitlager bakom rekordet 

Enligt HZB ligger bland annat ett avancerat perovskitkomposit bakom framstegen. Förbättringarna minskade förluster som uppstår på grund av rekombination av laddningsbärare. Rekombination är en fysikalisk process där antalet fria laddningsbärare – elektroner – minskar.  

Under 2021 nådde HZB 29,8 procent vilket senare slogs av forskare vid École Polytechnique fédéral de Lausanne och Swiss Center for Electronics and Microtechnology i Schweiz som nådde 31,25 procents verkningsgrad. Men nu är alltså rekordet åter tillbaka i Berlin med 32,5 procents verkningsgrad. 

En illustration som visar strukturen av tandemcellen. Foto: Eike Köhnen/HZB
En illustration som visar strukturen av tandemcellen. Foto: Eike Köhnen/HZB