Energi

Alger mot alger

Trelleborg (TT). Mängder av tång och alger är sedan länge ett problem längs stränderna i Trelleborg. Nu ska kommunen pröva små mikroalger som ett sätt att tackla problemet.

Publicerad

På fredag anländer ett slags växthus till Trelleborgs reningsverk i Smyge. Där odlas mikroalger, som sedan testas som ett sätt att effektivare än hittills rena avloppsvatten från näringsämnen. Med minskade utsläpp av näringsämnen i havet minskar algproduktionen där och tångmassorna på stränderna reduceras.

Tanken är också att algerna ska vara råvara för biogas som produceras vid reningsverket. När gasen förbränns bildas koldioxid, som i sin tur används för att få fart på odlingen av mikroalger.

På så sätt skulle två miljöproblem, dels utsläpp från reningsverken och dels utsläpp av koldioxid, kunna vändas till en värdefull resurs, enligt kommunens pressmeddelande.

Projektet delfinansieras av EU.