Energi

Alger fixar biobränsle i avloppet

I pappersbrukens avloppsvatten finns det näringsämnen som får grön­algerna att frodas. Algerna bildar en olja som sedan kan omvandlas till bland annat biodiesel. Foto: Pernilla Wahlman/Scanpix
I pappersbrukens avloppsvatten finns det näringsämnen som får grön­algerna att frodas. Algerna bildar en olja som sedan kan omvandlas till bland annat biodiesel. Foto: Pernilla Wahlman/Scanpix

Olja från alger som odlas i avloppsvatten från pappersbruk. Det kan bli en bas för en miljövänlig produktion av biodiesel, bioplast och smörjolja. Nu byggs en pilotanläggning vid Bäckhammars bruk för att testa tekniken.

Publicerad

Grönalger som odlas i avloppsvatten från massabruk ska bli råvara till produkter som biodiesel, bioplaster och smörjolja. Det hoppas Vinnova som investerar fyra miljoner kronor i ett projekt för att bygga en testanläggning vid Bäckhammars bruk utanför Kristinehamn.

I veckan går kick-offen.

– Vi vill få det så enkelt och billigt som möjligt. Dammar övertäckta med plast är ett alternativ vi diskuterar, säger Susanne Ekendahl, projektledare på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vattnet som tas från mellansteget i brukets reningsverk ska ge algerna den näring de behöver för att växa och föröka sig. Vattnet är då 35 grader varmt, och via värmeväxling får man den temperatur som krävs för att algerna ska må bra.

Algerna skördas sedan genom flockning eller filtrering, och oljan extraheras. Exakt vilken metod som ska användas tas fram under projekttiden. Rester som protein och kolhydrater kan användas till annat.

– Att pressa pellets och bränna dem för att få energi är en möjlighet.

Hur stora mängder bioolja som kan utvinnas är det för tidigt att uttala sig om, först måste testanläggningen byggas upp och provköras.

Genom att algerna binder koldioxid i rökgaserna från bruket görs ytterligare en miljövinst.

Projektet pågår under tre år och leds av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Med i projektet är The Paper Province, Nordic Paper Bäckhammar och elva andra aktörer från näringsliv, akademi och offentlighet. Den totala budgeten är på drygt åtta miljoner kronor.