ELBILAR

Testorganisationens summering – här är sex lärdomar vi kan dra från 2023

Xpeng G9 var en av alla de kinesiska bilmodeller som krocktestades med full pott av Euro NCAP under 2023.

Tuffare test, fler elbilar – och asiatisk dominans. När Euro NCAP summerar 2023 finns det en hel del intressanta lärdomar att dra.

Publicerad Uppdaterad

Varje år utför organisationen Euro NCAP en hel radda med säkerhetstest. Här sållas agnarna från vetet och genom åren har det genererat markant bättre säkerhet ute på vägarna. Precis som när testen började är fem stjärnor full pott, men till skillnad från då ses varje förlorad stjärna numera som en skamfläck för tillverkaren.

Nu har organisationen presenterat sin årsberättelse för 2023.

Nya utvärderingsgrunder och tuffare testprotokoll

Under fjolåret uppdaterades testprotokollen med flera nya delar. Bland annat ingår det nu ett moment där bilen sänks i vatten för att utvärdera hur enkelt det är för de i bilen att ta sig ut. I testet ska bilens dörrar gå att använda även efter tio minuters delvis vattennedsänkning. 

Andra delmoment som tagits med är övervakning för att undvika att barn dör i överhettade bilar, samt teknik för att upptäcka och skydda motorcyklister, gångtrafikanter samt cyklister.

Väldigt få krocktester – majoritet elbilar

Under fjolåret skickades 18 olika bilmodeller in i barriärer och stolpar för att få sina stjärnor. Av dessa var 17 nya modeller och en var en uppdatering. Det är i förhållande till 2022 otroligt lite. Året innan var siffran 73 modeller. 

Just på grund av att det var så få testade modeller så skippade Euro NCAP helt att dela ut några ”best in class-priser”. Dock påpeka de att Volkswagen ID7 var den modell som fick högst testpoäng. 

Även om det inte var många modeller som testades framgår det med all tydlighet åt vilket håll Europa är på väg. 14 av testen, alltså motsvarande 82 procent, var med elbilar. Det är mer än dubbelt så hög andel mot året innan.

Kinesiska bilar på ingång och Asien dominerade

Av de 17 nya modeller som säkerhetutvärderades var åtta av dem från Kina. En indikation på att de kinesiska tillverkarna verkligen ser sina chanser att försöka etablera sig i Europa.

Lägg till två koreanska och två japanska samt en vietnamesisk – och endast tre testade modeller var från Europeiska tillverkare (om Geely/Mercedes-ägda Smart räknas som europeiskt).

Inga magplask längre

En gång i tiden var det inte ovanligt med att flertalet säkerhetsutvärderingar slutade med endast ett fåtal stjärnor i betyg. Så är det inte längre. Ingen av modellerna som testades 2023 fick under fyra stjärnor. Noterbart är även att samtliga av de testade kinesiska bilarna fick fem stjärnor – så de har gjort sin läxa i det här avseendet.

Snart 1 000 testade modeller

Även om krocklabbet inte gick på högvarv i fjol – börjar Euro NCAP:s tester att summera ihop till fyrsiffrigt. I 25 år har de hållit på vilket har drivit på säkerhetsinnovationen: E-call, körassistenter och teknik för att skydda fotgängare och cyklister är exempel på teknik som ”pushats” igenom. 

Värt att notera är att under dessa år har VW testat 58 modeller, Ford 50 och Mercedes 48. Mest frekventa modell att utvärderas är dock Megáne som genomlidit tio omgångar av test.